Advocacy Officer voor Vlaanderen

Achtergrondinformatie

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw (www.samenlevingsdienst.be) is een vereniging van organisaties die de implementatie van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar bevordert. Ons doel is de totstandkoming van een wet die de Samenlevingsdienst in België regelt. Net zoals de nationale programma's die in veel landen worden aangeboden, gaat het erom jongeren uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid te bieden om zich gedurende zes maanden in te zetten voor de samenleving. De jongeren kunnen een project opnemen in een interessegebied naar keuze: milieu, toegang tot onderwijs, mensen helpen en solidariteit, humanitaire acties, enz.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw bestaat al 12 jaar en telt nu 45 vaste medewerkers. Sinds 2011 implementeert het Platform de Samenlevingsdienst in heel België. Het programma heeft op die manier al meer dan 1000 jongeren bereikt.

Functie

Advocacy Officer voor Vlaanderen

Missie

Onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Directeur is de Vlaamse Advocacy Officer verantwoordelijk voor de belangenbehartiging, d.w.z. het doorgeven, verdedigen en promoten van de politieke standpunten en eisen van het Platform voor de Samenlevingsdienst in Vlaanderen.

Haar belangrijkste taken zijn dat:

 •        De institutionele en strategische visie overbrengen aan de Vlaamse politieke actoren, de media en relevante actoren van de Vlaamse civiele maatschappij;
 •        Coördineren van de "Gemeente Campagne" in Vlaanderen;
 •        Brieven, notities, rapporten schrijven.... met betrekking tot de belangenbehartiging van het Platform;
 •        Bijdragen aan het zoeken naar financiering en subsidies (fondsenwerving);
 •        De ontwikkeling van partnerschappen voor het operationele (veld)project ondersteunen.
 •        Voorspraak en netwerken met vertegenwoordigers van alle overheidsniveaus en met Vlaamse politieke actoren (parlementen, regeringen, centrale bureaus van elke partij, onderzoekscentra, jonge politici, enz.);
 •        Coördinatie en animatie van de gemeente campagne (campagne om het lidmaatschap van de gemeenten te verkrijgen volgens vier niveaus van verbintenissen (handvest, informatie, partnerschap, financiering) ;
 •        Voorspraak en netwerkvorming met actoren uit het maatschappelijk middenveld (invloedrijke organisaties, verenigingen, federaties, sociale partners, enz.);
 •        Nederlandstalige woordvoerder van het Platform en bijdrage aan de communicatie in Vlaanderen: hulp bij het schrijven van persberichten, nieuwsbrieven, artikels, website,...;
 •        Schrijven van brieven, standpuntnota's, subsidieaanvragen, verslagen, verslagen, notulen, enz. met betrekking tot belangenbehartigingsacties en -projecten;
 •        Verslaglegging aan de directie ;
 •        Samenwerking met de Operationele Directie en de Vlaamse Coördinatie voor de ontwikkeling van het partnernetwerk en de financieringsmogelijkheden;
 •        Ontwikkeling en mobilisatie van het Steuncomité en het Onderzoekscomité (in nauwe samenwerking met de directie);
 •        Organisatie van belangenbehartigingsevenementen in Vlaanderen (symposia, seminaries...);
 •        Politieke, media-, academische en juridische opvolging van de Samenlevingsdienst in Vlaanderen;
 •        …
 •        Diploma: masterdiploma (communicatie, recht, ...) of andere diploma's die gelijkwaardige vaardigheden aantonen;
 •        Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van communicatie of belangenbehartiging in de politieke sector en/of het maatschappelijk middenveld;
 •        Goede kennis van het associatieve landschap en de Vlaamse sociaal-politieke problematiek;
 •        Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden;
 •        Zeer goede kennis van het Frans (kennis van het Engels is een troef);
 •        Diplomatie; constructieve geest;
 •        Zeer goede schrijfvaardigheid: gestructureerde, gerichte communicatie, in staat om zich aan te passen aan de context;
 •        Analytisch en synthetisch vermogen;
 •        Gevoel voor initiatief en vermogen om kansen te grijpen (proactiviteit en reactiviteit);
 •        Vermogen om te investeren in periodes van intense activiteit en om zich in een duurzaam tempo aan te passen (stressbestendigheid);
 •        Autonoom en toch in staat om in een team te werken;
 •        Kennis van computerhulpmiddelen en sociale netwerken;
 •        Organisatie, structurering, betrouwbaarheid, in een flexibele en dynamische werkomgeving;
 •        Het naleven van de waarden van de vereniging en de actieve belangstelling voor de oprichting van een algemene Samenlevingsdienst in België (www.samenlevingsdienst.be);
 •        Goed inzicht in de strategische en operationele doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van het project;
 •        Respect voor deontologie en het beroepsgeheim ;
 •        Het vermogen om individuele, collectieve en institutionele kwesties van elkaar te scheiden en tegelijkertijd hun samenleven te bevorderen;
 •        Een rijbewijs (auto) en een voertuig zijn een troef.
 •        Voltijds;
 •        Contract voor onbepaalde duur;
 •        Verloning volgens de geldende loonschalen van paritaire commissie 329.02 + maaltijdcheque;
 •        Startdatum: zo spoedig mogelijk;
 •        Werkplaats: Leuven en Brussel (hoofdzetel , Hamerstraat, 21 - 1000 Brussel);

 

Belangrijkste taken

Profiel en eisen

Werkplaats en werkregime

ð  Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar de heer Michel van den Hove (jobs@samenlevingsdienst.be), uiterlijk op 20/05/2020.

ð  Vermeld in de titel van de e-mail de referentie van het REF-aanbod: Advocacy Officer Vlaanderen

ð  Alleen de geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht van de data van de selectieproeven.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jobs@samenlevingsdienst.be
  met referentie Advocacy Officer Vlaanderen
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Hamerstraat 21
1000  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.