afdelingshoofd Mens

Vilvoorde is een dynamische stad-aan-het-water met veel uitdagingen.

De afdeling Mens organiseert individuele dienst- en hulpverlening op maat van elke Vilvoordenaar en heeft de regierol voor het uitwerken van een sociaal beleid dat inzet op sociale vooruitgang. Als afdelingshoofd sta je in voor het leiden, coördineren en coachen van de afdeling Mens.

Als afdelingshoofd zorg je voor een excellente klanttevredenheid via een snelle en efficiënte kwalitatieve dienstverlening, rekening houdend met de noden van de bevolking.

De afdeling bestaat uit volgende diensten: het Sociaal Huis, de dienst Gelijke Kansen en de dienst Burgerzaken.

Het Sociaal Huis is  het eerste aanspreekpunt voor alle welzijnsthema’s en zal laagdrempelig werken voor alle inwoners. Het omvat de individuele maatschappelijke hulpverlening en een beleidsondersteunende cel die  projecten opzet, in samenwerking met verschillende partners.

De dienst Gelijke Kansen neemt verschillende initiatieven om gelijke kansen te bevorderen. Dit gebeurt door de kansen in het onderwijs te versterken, een taalbeleid uit te rollen en werk te maken van een diversiteitsbeleid. Deze initiatieven dragen bij aan de maatschappelijke integratie van kansengroepen en minderheden en bevorderen de sociale cohesie.

De dienst Burgerzaken zorgt voor alle documenten en administratieve zaken die belangrijk zijn in het leven van elke burger: identiteitsdocumenten, adreswijzigingen, rijbewijzen, …

Samen met je diensthoofden, ontwikkel je een sterke beleidsvisie. Je ondersteunt de diensthoofden in het uitwerken van de opgestarte veranderingstrajecten met als doel een klantgerichte, vraaggestuurde, laagdrempelige en efficiënte dienstverlening.

Je bent lid van het managementteam en ontwikkelt verder de visie en het concept van dienstverlening en het beleid rond sociale zaken en organiseert de implementatie van dit concept in de diensten van je afdeling. Als lid van het managementteam, vertaal je de organisatiedoelstellingen naar je eigen afdeling. Je coacht, begeleidt en ondersteunt je drie diensthoofden in hun werking. Verder zet je sterk in op het begeleiden van veranderingsprocessen in de organisatie en bouw je bruggen bij samenwerkingen in je diensten/afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het financiële beleid en het opstellen van het budget van de afdeling.
Je rapporteert aan de algemeen directeur.

We zoeken een gedreven en georganiseerde people-manager, die samen met de teams een beleidsvisie ontwikkelt en uitvoert.

We zoeken een teamplayer, die mee de nieuwe organisatie vorm geeft om zo, samen met de collega’s van het managementteam een sterke, slagkrachtige organisatie uitbouwt, die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst

Voor meer info: Vera Boudry, algemeen directeur.  Tel: 02 255 45 10

Kandidatuurstelling uiterlijk op 27 augustus 2019 via https://www.jobsolutions.be/register/4104

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Minimale bruto beginwedde: 4 039.66 euro/maand (voltijds)
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sollicitaties@vilvoorde.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
stad Vilvoorde
Grote Markt z/n
1800  Vilvoorde