Algemeen directeur

VZW SINT-GOEDELE BRUSSEL

 

De raad van bestuur van vzw Sint-Goedele Brussel zoekt een nieuwe

 

ALGEMEEN DIRECTEUR (vrouw of man)

 

Algemeen

Vzw Sint-Goedele Brussel werd op 19 juni 2002 opgericht. Ze is intussen uitgegroeid tot één van de grotere schoolbesturen in het Nederlandstalig Katholiek onderwijs- en opvoedingslandschap. De vzw groepeert tien kinderdagverblijven, zestien basisscholen, vier secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en een initiatief voor buitenschoolse opvang. De koepel telt ongeveer 1500 medewerkers. De ruim 8000 leerlingen en cursisten zijn gehuisvest op 34 campussen, verspreid over het Brussels gewest. 
www.sint-goedele.be

Naar aanleiding van het aflopen van het mandaat van de huidige algemeen directeur op het einde van dit schooljaar, gaat de raad van bestuur op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, die in dienst zal treden op 1/9/2020 om zo de vlotte transitie en doorgave van dossiers te verzekeren.

Opdracht

De algemeen directeur is de inspirator en manager van de vzw. Hij/zij is gemandateerd door de raad van bestuur voor het dagelijks beleid. Dit beleid is gestoeld op beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur. Hij/Zij zit het directiecomité voor en bereidt samen met de agendacommissie de bijeenkomsten van de algemene vergadering en de raad van bestuur voor. Hij/Zij geeft richting en bezieling aan de centrale personeelsformatie en begeleidt hen in hun werking, waarbij vertrouwen en beslissingsbevoegdheid op het juiste niveau wordt toegekend.

Profiel

Je beantwoordt aan de criteria van een people manager. Je bent:

 •   een teamspeler, een motiverende coach, een collega die het voorbeeld stelt qua klantgerichtheid,…
 •   empathisch: in staat om je in te leven in de gevoeligheden en verwachtingen van een complexe organisatie die uit meerdere geledingen bestaat, op diverse plaatsen in het Brussels gewest aanwezig is, en waarin waardering en betrokkenheid van de medewerkers van groot belang zijn
 •   in staat om vlot en open te communiceren met lokale directies, medewerkers, externe partners en raad van bestuur,
 •   een daadkrachtige en besluitvaardige persoonlijkheid, met strategische visie,
 •   in staat om de vzw, die in de voorbije jaren constant gegroeid is, te verankeren en haar financieel evenwicht te behouden,
 •   Vertrouwd met het uitwerken en implementeren van veranderingsprocessen. Dit in functie van de snel evoluerende noden en in nauwe samenwerking met de raad van bestuur.

Voorkennis inzake onderwijs en/of welzijn (kinderopvang) is een belangrijke troef.

Kennis van financiën en beproefde managementtechnieken voor het adequaat en efficiënt beheer van een complexe organisatie zijn belangrijk.

Je bent een gedreven netwerker en beschikt bij voorkeur reeds over een netwerk van contacten binnen het Brusselse onderwijs- en/of de welzijnsomgeving. Je bent alleszins gedreven om deze verder uit te bouwen of te verdiepen.

Je bent gepassioneerd om je steeds te blijven bekwamen door bijscholing of navorming en toont grote inzet binnen een flexibel werkrooster

Je hebt voeling met de specifieke uitdagingen voor een Katholieke organisatie binnen de Brusselse context:

 •   vertrouwd zijn of worden met de Brusselse leefwereld, zijn sociale uitdagingen, meertaligheid en diversiteit,
 •   de christelijke inspiratie van de vzw en de principes als Katholieke dialoogschool onderschrijven.

 Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma én een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Dit laatste kan eventueel tijdens de eerste jaren van je aanstelling behaald worden, wat je als extra stimulans ziet.

Je hebt bewezen beleidservaring.

Verloning

Voor kandidaten uit het onderwijs: Weddeschaal 525 en mandaatsvergoeding van algemeen directeur. https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen

Voor andere kandidaten: een gelijkwaardig loon.

Kandideren

Een schriftelijke kandidatuur met uitgebreid CV en gemotiveerd schrijven dient uiterlijk 30 november 2019 toe te komen bij Charlotte Poelvoorde van Acerta Career Center (zij treden op als exclusieve partner bij deze selectie) via charlotte.poelvoorde@acerta.be . Graag Piet Van Speybroeck, voorzitter van de raad van bestuur van vzw Sint-Goedele Brussel, in kopie van uw bericht.  piet.van.speybroeck@skynet.be

Als je schriftelijke kandidatuur weerhouden wordt, zal je uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek met onze selectiecommissie. De selectieprocedure omvat vervolgens een assessment, op basis waarvan een finaal jurygesprek zal worden gevoerd.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij charlotte.poelvoorde@acerta.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
vzw Sint-Goedele
Verheydenstraat 39
1070  Anderlecht