Algemeen Directeur (BE776223)

Het Steunpunt ‘la Strada’ werd opgericht in 2007 en zet zich in voor de thuislozenzorg in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Met de steun van haar leden, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, organisaties in het veld en beleidsmakers poogt ze een grotere samenhang binnen de sector te bekomen door informatie te verstrekken, overleg te organiseren en aanbevelingen te formuleren aan de hand van studies en analyses.

Na de invoering van een Brusselse ordonnantie op 14 juni 2018 over noodhulp en integratie van daklozen, wordt een nieuwe openbare structuur gecreëerd onder de naam "Bruss'Help" waarmee la Strada fuseert om de functies van raadpleging van diensten en de analyse van de thuislozenzorg te verzoenen.

Met het oog op deze nieuwe fusie wil la Strada haar team versterken, en zijn ze op zoek naar een nieuwe (m/v):

ALGEMEEN DIRECTEUR

Sterke people manager en maatschappelijk geïnspireerde organisator

Functie

-         Je leidt een multidisciplinair team door diensten, projecten (op strategisch, financieel en operationeel niveau), studies en onderzoek te coördineren en te begeleiden, met inachtneming van de geldende regelgeving en normen, en rapporteert aan de Raad van Bestuur.

-         Je ondersteunt proactief de overgang van de huidige VZW naar de publiekrechtelijke organisatie "Bruss'Help", in samenwerking met de administratie van GGC en de door het College aangestelde consultants, waarbij je het dagelijks bestuur van de vereniging verzekert, rekening houdend met de beschikbare middelen.

-         Als gezicht van onze organisatie vertegenwoordig je de vereniging, haar waarden en opdrachten in (interne/externe) communicatie onder toezicht van de Raad van Bestuur en in overleg met de ministers die verantwoordelijk zijn voor bijstand aan personen.

-         Dankzij je aanpassingsvermogen, inlevingsvermogen en luistervaardigheid onderhoud je goede relaties met externe partners en/of leden van het Brussels Overleg Thuislozenzorg en neem je deel aan en begeleid je de vergaderingen met hen.

-         Door je diplomatieke en onderhandelingsvaardigheden kan je ondanks de weerstand en tegenstand van je toehoorders jouw ideeën op een overtuigende manier overbrengen.

-         Als solide en inspirerende people manager weet je te delegeren door rekening te houden met de vaardigheden en sterktes van de teamleden en hen te ondersteunen bij zowel het realiseren van hun missie als bij hun professionele ontwikkeling met inachtneming van de strategische doelstellingen.

-         Je bent bekommerd over het welzijn op het werk, je ontwikkelt een echt organisatiebeleid en een cultuur die gebaseerd is op een werkklimaat en vertrouwen dat bevorderlijk is voor de uitwisseling en samenwerking tussen medewerkers en je beheert interpersoonlijke conflicten.

Profiel

-         Je hebt een masterdiploma in de rechten, in de economische en sociale wetenschappen of in de sociologie.

-         Je hebt veel ervaring in het aansturen van teams en projecten in een bedrijf of organisatie van meer dan 20 mensen.

-         Je hebt minstens 6 jaar ervaring in een managementfunctie.

-         Je hebt een goed begrip van de politieke, economische en sociale context die samenhangt met de ontwikkeling van de toekomstige VZW in combinatie met een goede kennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de Brusselse institutionele structuur en de thuislozenzorg.

-         Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke basiskennis van het Nederlands en van het Frans en je communiceert vlot in de beide talen (Engels is een troef) op een open, respectvolle en inspirerende manier om goede relaties te onderhouden en te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de organisatie met stakeholders, en zo een participatieve en coöperatieve werkomgeving te bevorderen.

-         Door je vastberadenheid, uitstekende organisatiecapaciteit en oprechte betrokkenheid bij de ondersteuning van je teams, bereik je de vooropgestelde doelen en maak je gebruik van de waarden, missies en het beleid van de organisatie.

Aanbod

-         Een sleutelpositie met belangrijke eindverantwoordelijkheden in een bijzonder maatschappelijk relevante sector.

-         Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aangevuld met extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling woon-werkverkeer, tussenkomst gsm-kosten.

Interesse?

Inschrijven voor deze selectieprocedure kan enkel door uw CV, motivatiebrief en ingevuld sollicitatieformulier met referentie BE776223:

-         te mailen naar hrs.government@hudsonsolutions.com

-         OF online te posten op be.hudson.com bij de vacature

-         OF te verzenden naar Hudson, t.a.v. Marie Germonpré, Moutstraat 56, 9000 Gent

Alle drie de documenten zijn noodzakelijk voor de goede ontvangst van uw sollicitatie. De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 3 mei 2019. Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: -
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij hrs.goverment@hudsonsolutions.com
    met referentie BE776223
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Brussel
Rue de l'Association 15
1000  Brussel