algemeen directeur – dagelijks bestuurder

De vzw Sint-Lievenspoort is een organisatie met 5 diensten die de krachten bundelen om het welzijn en de groei van mensen met een communicatieve beperking te bevorderen.

Sint-Lievenspoort bestaat uit:

- een kinderdagverblijf en een buitenschoolse kinderopvang;

- een school voor buitengewoon onderwijs;

- een centrum voor ambulante revalidatie;

- een multifunctioneel centrum;

- een thuisbegeleidingsdienst.

In Sint-Lievenspoort werken 405 medewerkers met een gevarieerde en gespecialiseerde deskundigheid. Zij ondersteunen op vraag en zijn actief op het gebied van onderzoek, therapie, begeleiding, opvang en verblijf, onderwijs en hulpmiddelen.

Meer informatie over Sint-Lievenspoort is te vinden op: http://www.sintlievenspoort.be.

Naar aanleiding van de eindeloopbaanregeling van de huidige algemeen directeur zoekt Sint-Lievenspoort een algemeen directeur – dagelijks bestuurder

Functieomschrijving:

De algemeen directeur – dagelijks bestuurder:

- geeft als dagelijks bestuurder uitvoering aan de door de raad van bestuur gedelegeerde bevoegdheden;

- zorgt als inspirerend leider dat Sint-Lievenspoort een organisatie met een visie is, dat krachten coherent en afgestemd gebundeld worden en dat strategisch naar de toekomst gekeken wordt;

- realiseert als manager, samen met de organisatiedirecties, de missie en de objectieven van Sint-Lievenspoort;

- ondersteunt en enthousiasmeert als coach de directies en stafmedewerkers in de ontwikkeling van hun talenten.

Wie zoeken we?

- je bent een gedreven, integere en besluitvaardige leider en hebt leidinggevende ervaring op hoger niveau;

- je bent sterk in het analyseren en in het strategisch plannen;

- je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie;

- je hebt kennis van de diverse exploitatie-regelgevingen;

- je voelt je verbonden met ons waardenkader en hanteert dit als referentie en toetssteen;

- je hebt een sterke affiniteit met de sectoren onderwijs, welzijn en gezondheid;

- je beschikt minimaal over een diploma van het niveau master/licentiaat.

Het betreft een job:

- die uitdagend is, met zin en betekenis en met mooie plannen voor de toekomst,

- in een organisatie met deskundige medewerkers waar teamwerk vanzelfsprekend is,

- met een aantrekkelijk, marktconform salarispakket en

- met ruimte voor bijscholing en persoonlijke groei.

Heb je interesse?

Voor informatie omtrent deze functie en deze vacature kan je terecht bij Lode Verté, algemeen directeur – dagelijks bestuurder via 09/268 26 82 of via l.verte@sintlievenspoort.be.

Wens je te solliciteren, bezorg dan je sollicitatiebrief met CV voor 09/03/2019 aan Mevr. Caroline Detavernier, voorzitter, via caroline.detavernier@skynet.be.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

- De kandidaturen en CV’s worden onderzocht waarna een aantal kandidaten wordt uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek.

- Op basis van dat eerste gesprek zullen een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een online-assessment.

- Na een tweede selectiegesprek dat erop volgt, zullen kandidaten verwezen worden naar CPM voor een bijkomend assessment.

Kandidaturen worden discreet behandeld.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij caroline.detavernier@skynet.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Sint-Lievenspoort VZW
Molenaarsstraat 26
9000  Gent