Ambulante woonbegeleider (m/v)

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.

Je zal werken in het team Woonbegeleiding Zuid, in de afdeling 'woonbegeleiding' een dienst die hulpverlening biedt aan mensen die moeilijkheden ervaren op vlak van wonen.

Doelgroep

Het begeleidingsaanbod richt zich naar kansarme cliëntsystemen, woonachtig in Balen, waarbij zowel alleenstaanden (met of zonder kinderen), koppels en gezinnen beroep kunnen doen op dit begeleidingsaanbod. Een achterstelling- of thuisloosheidsproblematiek dient duidelijk aanwezig te zijn.

De cliëntsystemen kunnen problemen ervaren op verschillende vlakken: huisvesting, materieel, administratief, emotioneel (psychische problemen, verslaving, ...), relationeel (opvoeding kinderen, relatie tussen partners, ...), dagstructurering.

Taken

U biedt aan de cliëntsystemen een 'integrale' woonbegeleiding aan die alle terreinen van het leven bestrijkt om op deze manier een integratie in het woon-, werk- en leefmilieu te bevorderen.

Specialiteit van de woonbegeleiding volgens volgende algemene principes:

de integrale aanpak

werken op maat en tempo van het cliënt systeem

de duur van de begeleiding is in principe onbeperkt. Er wordt wel geprobeerd om de brug te slaan naar het bestaande hulpverleningsaanbod.

huisbezoeken zijn essentieel en werken drempelverlagend. Directe observaties maken mogelijk dat bepaalde zaken sneller opgemerkt worden en gemakkelijk bespreekbaar zijn.

woonbegeleiding heeft ook een preventief karakter. Door de nauwgezette opvolging en inhoudelijke begeleiding kan escalatie van problemen voorkomen worden. Uithuiszettingen, opnames in een onthaal tehuis/ziekenhuis, ... kunnen vaak vermeden worden.

Verder werk je in teamverband mee aan de methodiekontwikkeling aangaande integrale woonbegeleiding aan volwassenen.

Je neemt deel aan cliëntbesprekingen, casusoverleg en de nodige CAW overleggen.

Talenkennis

Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden. Kennis van andere talen is een pluspunt.

Wat verwachten wij ?

Diploma hoger onderwijs buiten de universiteit in menswetenschappelijke richting.
Beschikken over de nodige vaardigheden om met cliënten in en hun (gezins-) context om te gaan.
Bereid zijn flexibele diensten te doen indien noodzakelijk.
Zelfstandig én in teamverband kunnen werken.
Bereidheid tot bijscholing.
Sterk in netwerking.
Aanklampend werken op vlak van korte termijn doelen.
Sterke communicatieve vaardigheden.
Beschikken over een auto.

Wij bieden

Een vervangingscontract van lange duur (ongeveer 1 jaar) voor 100 % jobtime.

Barema B1c PC 319.01, de brutowedde startwedde bedraagt 2268,84 euro per maand voor een 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit .

Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.

Standplaats: Geel (werkterrein is Balen)

Datum in dienst: juni 2019

Ben je geïnteresseerd ?

Surf naar http://vacatures.cawdekempen.be en kies voor de vacature “ambulante woonbegeleider ”.

Vul het formulier in voor 24 mei 2019.

Voor meer informatie over de functie kan u terecht bij Gaby Stessens, teamverantwoordelijke, 0471 97 91 21 gaby.stessenss@cawdekempen.be of bij Jos Bortels , directeur Begeleiding, 0478/ 32 95 73

De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op dinsdag 28 mei 2019 in de vm te Herentals. De kandidaten worden telefonisch gecontacteerd i.v.m. de afspraak voor het sollicitatiegesprek.
Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar www.caw.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Hofkwartier 23
2200  Herentals