Animatoren voor project met hervestigde vluchtelingen - Caritas

Wij zoeken VRIJWILLIGE ENTHOUSIASTE ANIMATOREN om activiteiten voor kinderen te organiseren binnen ons project voor hervestigde vluchtelingen.

Hervestiging is een procedure waarbij vluchtelingen via een legale weg naar België kunnen komen. Ze zijn hun land van oorsprong ontvlucht en worden geselecteerd op basis van kwetsbaarheid. België hervestigd vooral vluchtelingen uit Congo en Syrië. Het project van Caritas wordt georganiseerd voor Syriërs.

Binnen ons project worden de hervestigde gezinnen regelmatig uitgenodigd om te discussiëren over maatschappelijke thema's en hun integratie in België. Om het voor de families organisatorisch makkelijker te maken, kiezen we ervoor om kiezen we ervoor om de ouders samen met kun kinderen uit te nodigen en de sessies zo veel mogelijk te laten doorgaan tijdens het weekend en schoolvakanties. We organiseren dan tijdens de discussies activiteiten voor de kinderen, zodat de ouders op hun gemak de sessies kunnen volgen.

Praktisch:

De sessies vinden telkens plaats van 10u-tot 13u. Nadien is er een lunch voorzien.

Zaterdag 26 januari - Brussel

Maandag 28 januari - Gent

Twee data voorzien tijdens de Krokusvakantie (4-10 maart)

Twee data voorzien tijdens de Paasvakantie (8-22 april)

Twee data voorzien in mei

Twee data voorzien in juni

Plaats : Afwisselend in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik.

We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte van de exacte data en locaties.

Wij zoeken vrijwilligers die minstens 3 data aanwezig kunnen zijn.

 

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij volontaires-vrijwilligers@caritas.be
    met referentie Animator Hervestiging
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Caritas
Liefdadigheidstraat 43
1210  Brussel