ArmenTeKort vzw

ArmenTeKort vzw daagt onze generatie uit kansarmoede te overwinnen.

ArmenTeKort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en – uiteindelijk – overwonnen kan worden. Mensen die leven in een situatie van kansarmoede zitten gevangen in een langdurige en multi-dimensionele armoedeproblematiek die hun eigenwaarde en geloof in eigen kunnen fundamenteel aantast. Zij vallen vaak uit de boot binnen traditionele hulpverlening, het lijkt of ze niet wíllen geholpen worden.

ArmenTeKort zet specifiek in op empowerment, de versterking van eigenwaarde en sociaal netwerk, door opgeleide vrijwilligers één-op-één te koppelen aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig buddytraject. Het is onze overtuiging dat de binnenkant van armoede (de eigenwaardeproblematiek) eerst moet aangepakt worden, voor er aan de buitenkant (traditionele levensdomeinen zoals wonen, werk en gezondheid) iets duurzaam kan veranderen.

We verbinden de kennis en kunde van de sociale sector met onze ‘kansrijke’ vrijwilligers – mensen zoals u en ik – doorheen een innovatieve opleiding. Deze bestaat uit een digitaal e-learning platform om kennis over te brengen, een serie van 11 workshops om vaardigheden in te oefenen, en regelmatige intervisies en terugkommomenten waar gereflecteerd kan worden over houdingen.

Een groot probleem vergt een grote aanpak. Vanuit deze filosofie willen we het project op een snelle maar duurzame manier opschalen. Concreet ambiëren we ons project iedere drie jaar met factor 10 op te schalen. We definiëren de outcome van deze fases in aantal buddyschappen: in 2016 zijn dat er 50, in 2019 500 en in 2023 5000. Het project stopt statutair in 2023: ofwel slagen we er in dit model op poten te zetten, ofwel niet.

Om deze aantallen te halen op korte tijd willen we ons project heel goed meten en opvolgen. Via de Theory of Change hebben we onze output, outcome en sociale impact gedefinieerd. De outcome van dit project is helder: het empowerment van mensen in kansarmoede. De opgeleide buddy’s zijn hiertoe onze hefboom. 

ArmenTeKort vzw

De Keyserlei - 4de verdieping 58 bus Bus 2
2018 Antwerpen
Telefoon: 03 2333336
Contacteer ATK