arts ziekenhuisbeleid en revalidatie

Ben je klaar om mee vorm te geven aan het toekomstig zorglandschap in Vlaanderen? Het Agentschap Zorg en Gezondheid is op zoek naar een arts ziekenhuisbeleid en revalidatie. Met je collega’s en jouw specifieke geneeskundige expertise bereid je beleidsvoorstellen voor in de sector van de ziekenhuizen en fysieke revalidatie, inclusief het uitwerken van nieuwe of het aanpassen van bestaande regelgeving voor deze sectoren. Je schrijft mee aan het toekomstig (kwaliteits)beleid van de ziekenhuizen in Vlaanderen.

Voor deze job neem je deel aan verschillende overlegorganen, bereid je adviezen voor en volg je de relevante wetenschappelijke evoluties op de voet. Je wordt ingezet bij de verdere uitrol van projecten inzake gegevensdeling, projecten rond kwaliteit en in het kader van toezicht en handhaving en je coördineert ook projecten in samenwerking met de collega’s binnen de afdeling, het agentschap, het departement en extern. Jouw specifieke expertise als arts ontbreekt in deze functie nooit!

Ben je gedreven, hou je van samenwerken en heb je een goed zicht op hoe het zorgbeleid vormgegeven moet worden? Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Je vind meer inforamtie via de link.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jurgen.brems@vlaanderen.be
    met referentie 113
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 33)
1000  Brussel