Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen is een internationale en onafhankelijke, medische humanitaire organisatie. Wij bieden medische hulp aan mensen die te kampen hebben met levensbedreigende situaties: bij gewapende conflicten, maar ook bij epidemieën of natuurrampen.

  • Onze acties worden bepaald door de medische ethiek en de principes van neutraliteit en onpartijdigheid. We bieden hulp op basis van onze eigen inschatting van de noden en zonder enige vorm van discriminatie. We kiezen geen partij in gewapende conflicten en vragen volledige toegang tot de patiënten en tot de plaats die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen uitvoeren. De onafhankelijkheidsgarantie zit verankerd in onze financiering, die (in 2010) voor 90 procent afkomstig was van private giften. Voor het werk in conflictgebieden aanvaardt Artsen Zonder Grenzen enkel private giften en nooit geld dat afkomstig is van partijen die betrokken zijn bij het conflict.

  • Alle teams van Artsen Zonder Grenzen onderschrijven hetzelfde handvest en zijn samengesteld uit medisch, logistiek en administratief personeel van tientallen verschillende nationaliteiten. Het gaat zowel om expats als om mensen die in eigen land actief zijn. Ze bieden hulp met respect voor de principes van humanitaire acties en de medische ethiek.
  • Artsen Zonder Grenzen biedt ook medische verzorging om mensen te helpen de gevolgen van natuurrampen te overleven, wanneer de lokale gemeenschappen en gezondheidsstructuren de situatie niet alleen aankunnen. Artsen Zonder Grenzen biedt hulp tijdens epidemieën, geeft psychische ondersteuning aan slachtoffers van geweld of natuurrampen, en verstrekt primaire gezondheidszorg aan mensen die daar geen toegang toe hebben.

  • Omdat ook de armste landen recht hebben op volwaardige geneeskunde, zetten wij ons in om onze patiënten kwaliteitsvolle zorg te bieden en onze principes uit te dragen. Onze projecten en onze Campagne voor Toegang tot Basisgeneesmiddelen hebben ertoe bijgedragen dat bepaalde behandelingen goedkoper geworden zijn. Ook het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van verwaarloosde ziekten werden opnieuw op gang gebracht.

  • Als getuige van ernstig geweld of crisissen waaraan nauwelijks aandacht wordt geschonken, eist Artsen Zonder Grenzen het recht op om hierover in het openbaar te spreken, om te verhinderen dat de crisis vergeten geraakt, om het publiek te waarschuwen en te informeren over het geweld dat buiten het oog van de camera’s plaatsgrijpt, en om kritiek te geven op de ontoereikendheid van de hulp of het niet geven van de juiste hulp omwille van politieke belangen.

Artsen Zonder Grenzen

Gewijde Boomstraat 46
1050 Brussel
Telefoon: 02-474 75 75
Fax: 02-474 74 74
Contacteer Artsen Zonder Grenzen


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van ngo-federatie
Lid van het VEF