Artsen Zonder Vakantie zoekt directeur

Artsen Zonder Vakantie zoekt voltijds directeur

Onze missie:
Artsen Zonder Vakantie is een Belgische ngo actief in de sector van de gezondheidszorg in 5 landen in Afrika (Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo en Rwanda). Daarnaast sensibiliseren en mobiliseren we in België ook onze vrijwilligers, beleidsmakers en de bevolking voor het belang van kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen.
Onze droom -en dagelijkse inzet- is duurzame verbeteringen te realiseren in onze partnerziekenhuizen ter plaatse omdat we sterk geloven dat iedereen recht heeft op een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg. We ondersteunen hen in het versterken van hun (para)medische vaardigheden en ook op organisatorisch, technisch en materieel vlak zodat ze hun rol in het gezondheidssysteem kunnen opnemen en die kwaliteitsvolle gezondheidszorg kunnen bieden. Hierbij maken we gebruik van diverse capaciteitsversterkende activiteiten: zendingen met experten (terreinvrijwilligers of lokale experten), thematische workshops, stages, enz. We ondersteunen de ziekenhuizen ook op vlak van materiaal.
Dit realiseren wij dankzij de samenwerking met diverse organisaties in België en op het terrein. Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog, kennisuitwisseling met oog voor de lokale context en lange termijnrelaties.
Artsen Zonder Vakantie telt een dertigtal collega's, waarvan een twintigtal op het kantoor in Mechelen en een tiental in onze partnerlanden Benin, Burundi en DR Congo. We kunnen ook rekenen op de ondersteuning van heel wat vrijwilligers op het kantoor in Mechelen.

De functie:
Je bepaalt mee de missie en strategie van AZV en dit in overleg met de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de organisatie op lange termijn.
Als directeur sta je in voor de volledige operationele leiding van AZV. Je inspireert en motiveert het management en hun medewerkers en zorgt voor een helder kader waarbinnen rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgelijnd. Je hebt een 4-tal direct reports.
Verder bouw je een uitgebreid netwerk uit, waarbij je de visibiliteit en de positie van AZV binnen de sector waarborgt en versterkt. Je onderhoudt hiertoe contacten met relevante stakeholders (diverse overheden, academische wereld, bedrijfsleven, middenveldorganisaties, sponsors, partners, ...) en werkt institutionele samenwerkingen verder uit met andere actoren binnen de internationale samenwerking (ngo's, institutionele actoren, 4de pijlerorganisaties, ...).
Je draagt ook zorg voor een gezonde financiële positie van de organisatie op korte en lange termijn. Hiertoe waak je over de continuïteit inzake instroom van werkingsmiddelen en detecteer je opportuniteiten en bedreigingen. Je volgt de voorziene budgetten nauwlettend op en hanteert hierbij een erg kostenbewuste attitude.
Je stimuleert het kwaliteitsdenken binnen AZV en waakt zo mee over de verbetering van de kwaliteit van de organisatie.
Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Jouw profiel:
• Je beschikt over een master-diploma (of gelijkwaardig door ervaring)
• Je hebt een gedegen ervaring in de ngo-wereld
• Je hebt strategisch inzicht
• Je bent een geboren netwerker en beschikt over uitmuntende communicatieve vaardigheden
• Je blinkt uit in people management
• Je bent tweetalig (Nederlands en Frans)
• Je bent bereid tot regelmatige verplaatsingen naar de partners in Sub-Sahara-Afrika
• Ervaring met het werken met vrijwilligers is een pluspunt

Ons aanbod:
Het gaat om een voltijdse (100%) en vaste (contract onbepaalde duur) tewerkstelling. Wij hebben ons kantoor in Mechelen. We bieden je een attractief remuneratiepakket, inclusief 13de maand, een flexibel mobiliteitsbudget, maaltijdcheques en groepsverzekering. Bij de bepaling van de anciënniteit houden we rekening met relevante werkervaring.
Artsen Zonder Vakantie voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar de voorzitter van AZV, krista.vandenborre@azv.be.

Meer informatie over Artsen Zonder Vakantie?
Surf naar onze website www.azv.be

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: volgens barema L1 PC 329.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij krista.vandenborre@azv.be
    met referentie Vacature Directeur
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Artsen Zonder Vakantie
Rode Kruisplein 16
2800  Mechelen


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.