ATD Vierde Wereld zkt enthousiaste redacteur(s)

ATD = All Together for Dignity = Samen voor waardigheid

ATD Vierde Wereld strijdt samen met mensen in armoede voor een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting.

Ons Vierde Wereldblad verschijnt vier keer per jaar. In dit blad lees je inspirerende artikels over onze acties, inzet en armoedebestrijding. Een voorbeeld zien? http://atd-vierdewereld.be/publicaties/vierde-wereldblad/

We zoeken nog redacteurs die in overleg met de auteur van een artikel, het artikel nalezen en herschrijven. Het is werk dat van huis uit kan gebeuren, maar deelname aan onze redactievergadering is ook een optie (5x/jaar).

Meer info via contact@atd-vierdewereld.be.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij contact@atd-vierdewereld.be
    met referentie redacteur
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Victor Jacobslaan 12
1040  Brussel