Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een leerkracht maatschappelijke oriëntatie Portugees, Spaans, Engels en Nederlands Contract van bepaalde duur (90 of 100%)

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een leerkracht maatschappelijke oriëntatie
Portugees, Spaans, Engels en Nederlands

Contract van bepaalde duur (90 of 100%)

SITUERING ORGANISATIE
Bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen kan je terecht voor:
•inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen
•ondersteuning bij omgaan met etnische-culturele diversiteit en het voeren van een taalbeleid
•sociaal tolken en vertalen
•juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie
•ontmoetingsruimte met expo's, debat en activiteiten over diversiteit en stedelijkheid
•expertise en informatie over diversiteit en inburgering.
Meer info vind je op http://www.atlas-antwerpen.be/.

FUNCTIE
De inburgeringstrajecten bestaan uit lessen maatschappelijke oriëntatie (MO), Nederlands als tweede taal (NT2) en loopbaanoriëntatie. Tijdens het inburgeringstraject bieden we ook trajectbegeleiding aan de inburgeraars. Atlas werkt nauw samen met de aanbodverstrekkers van lessen NT2, VDAB en andere reguliere organisaties.

Je geeft de cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) in Portugees, Spaans of Engels en leert inburgeraars om
•informatie te verwerven over leven in België
•keuzes te maken
•zelfstandig hun situatie te verbeteren.

De leerkracht MO werkt aan openheid voor diversiteit, actief burgerschap en de vaardigheid om belangrijke waarden en normen in de samenleving te herkennen. De cursisten bepalen mee de inhoud van de cursus en er wordt interactief, groepsgericht en individueel gewerkt. De leerkracht past zijn/ haar aanpak telkens aan de samenstelling van de groep aan (bijvoorbeeld hoger geschoolde cursisten versus analfabete deelnemers).

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Je werkt in het team maatschappelijke oriëntatie binnen de afdeling individu.
Je werkt in nauw in nauw overleg met en rapporteert aan je teamverantwoordelijke.
JE TAKEN
•Je geeft lessen maatschappelijke oriëntatie en bereidt ze voor.
•Je hebt een brede maatschappelijke kennis die je in je lessen en/ of individuele gesprekken gebruikt.
•Je plant en maakt lesvoorbereidingen op maat van de cursisten.
•Je neemt het basisaanbod maatschappelijke oriëntatie als uitgangspunt om je lessen voor te bereiden en te geven.
•Je geeft de cursus maatschappelijke oriëntatie in het Portugees, Spaans of Engels.
•Je regelt afspraken voor bezoeken, gastsprekers in de cursus,...
•Je maakt gebruik van bestaande werkvormen en ontwikkelt nieuwe methodieken.
•Je begeleidt en coacht cursisten.
•Je voert individuele gesprekken met cursisten.
•Je zet coachende vaardigheden in tijdens de lessen.
•Je houdt rekening met groepsdynamiek.
•Je volgt je cursistendossiers systematisch op. Je gebruikt een cliëntvolgsysteem.
•Je werkt constructief samen met collega's en externe partners.
•Je neemt actief deel aan teamoverleg.
•Je stelt expertise ter beschikking van (externe) partners en collega's.
•Je signaleert knelpunten aan je teamverantwoordelijke en/ of de betrokken persoon.

PROFIEL
•Je beschikt over een bachelor of gelijkgesteld door ervaring.
•Je hebt 1-3 jaar ervaring in het onderwijs of in de vormingssector.
•Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Antwerpen.
•Je hebt kennis van en ervaring in het werken met een diverse doelgroep en/of in de sociale sector.
•Je beschikt over een zeer goede kennis van het Portugees, Spaans, Engels en Nederlands.
•Je hebt een goede kennis MS Office (Word, Outlook, Internet, Powerpoint).
•Je volgt de actualiteit.
•Je hebt kennis van gesprekstechnieken.
•Je hebt een coachende houding.
•Je kan vlot omgaan met mensen uit een diverse doelgroep.
•Je kan omgaan met weerstand.
•Je werkt en communiceert op maat van de cursist.
•Je kan cursisten op een positieve manier motiveren.
•Je kan grenzen stellen, afstand nemen waar nodig en je respecteert de deontologische afspraken.
•Je kan omgaan met stress en piekmomenten.
•Je bent flexibel.
•Je hebt sterke administratieve vaardigheden en je kan je op korte tijd inwerken.
•Je respecteert verlofafspraken die gelden binnen het team.
•Je geeft avond- en zaterdagcursussen.

WAT BIEDEN WE?
•Contract van bepaalde duur van 1 jaar bij Atlas, integratie en inburgering Antwerpen
•Werkregime: 90% of 100%.
•Fijne werkplek op CPL in Atlas, Prins Leopoldstraat 51, 2140 Borgerhout of op één van de andere Atlaslocaties.
•Verloning volgens barema B1b – B1c (PC 329.01) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
•Indiensttreding: onmiddellijk.

MEER WETEN?
•www.atlas-antwerpen.be
•Contacteer Karine.Puttemans@antwerpen.be of Els.Dewacker@antwerpen.be (03 294 12 60)

HOE SOLLICITEREN?
Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste op 13/11/2019 naar Kathy Malfliet – Directie HR via atlas_jobs@antwerpen.be
De gesprekken vinden plaats op 28/11/2019 en 5/12/2019.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: • Verloning volgens barema B1b – B1c (PC 329.01) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij atlas_jobs@stad.antwerpen.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Atlas integratie en inburgering Antwerpen
Prins Leopoldstraat 51
2140  Antwerpen