Administratief medewerker – RVA Kortrijk (m/v/x) - startbaanovereenkomst met optie vast

De RVA is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. De RVA past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en tijdskrediet toe. Meer info is te vinden op www.rva.be. Wij werven administratieve medewerkers aan voor het kantoor van Kortrijk. Je krijgt hierbij een uitgebreide opleiding om de materie volledig onder de knie te krijgen. Na een inwerkperiode van 1 jaar, maak je kans op een vast contract van onbepaalde duur.

RVA-kantoor Kortrijk

Marksesteenweg 5

8500 Kortrijk

Taakinhoud

 

 • Je staat in voor het beheren en autonoom afhandelen van dossiers in het kader van de toepassing van de reglementering inzake Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet.

 • Je analyseert de ontvankelijkheid van een dossier op basis van de reglementering, je neemt beslissingen in kader van het dossier.

 • Je controleert en valideert de kwaliteit van de afgewerkte dossiers.

 • Je beantwoordt de vragen van klanten en andere administraties over dossiers op een correcte en uniforme wijze en je bezorgt hen alle informatie die te maken heeft met de behandelde domeinen, mondeling of schriftelijk.

 • Je analyseert klachten of vragen, je houdt zo objectief mogelijk rekening met de situatie van de klager, je neemt een correcte beslissing binnen de termijnen en je antwoordt aan de klant op een duidelijke, correcte en bondige manier.

 • Je bestudeert de nieuwe reglementering of de veranderingen in de reglementering en je legt deze duidelijk en eenvoudig uit aan de medewerkers van één of meerdere diensten, mondeling of schriftelijk. Op termijn zal je nieuwe medewerkers opleiden.

 • Je rapporteert aan je leidinggevende, je doet verbeteringsvoorstellen en je formuleert pertinente adviezen aan de hiërarchie over de reglementering.

Je profiel

 

Deelnemingsvoorwaarden

 

 • Je bent jonger dan 25 jaar (de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst van minstens 1 jaar).

 • Je bent in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (professionele of academische bachelor).

Competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

 • Je beschikt over inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties.

 • Je bent in staat om een complexe reglementering snel onder de knie te krijgen en correct toe te passen.

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

Een goede motivatie is noodzakelijk en weegt zwaarder door dan bovenstaande competenties.

Selectieprocedure

 

Selectietest: Interview met schriftelijke proef. Het interview evalueert of je competenties (zie profiel) overeenkomen met de jobvereisten. Je motivatie is ook belangrijk. Je moet minstens 12/20 halen op de schriftelijke proef, en minstens 24 op 40 voor het totaal. Voor de schriftelijke proef krijg je voldoende tijd om deze voor te bereiden. Voorkennis van enige aard is hiervoor niet vereist.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden van 1 jaar. Is deze inwerkperiode succesvol, wordt dit contract na 1 jaar omgezet in een vast contract van onbepaalde duur. Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddenschaal B1.

 

Loon

 

Minimumaanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)

 • Voordelige hospitalisatieverzekering

 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding

 • Mogelijkheid om toe te treden tot een voordelig gsm-tariefplan

 • Glijdende werkuren in een 38-uren week

 • 26 verlofdagen

 • Mogelijkheid tot telewerk na inwerkperiode

 • Mogelijkheid om eventuele overuren op te nemen

 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart (www.fedplus.be)

 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

 • Kinderopvang tijdens de schoolvakanties

 • Allerlei sociale voordelen

Interesse?

Je kan solliciteren tot en met 10/2/2020.

bij voorkeur via e-mail: jobs.hrm@rva.be

of per brief: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Keizerslaan 7, 1000 Brussel, t.a.v. dienst Werving

Gelieve duidelijk te vermelden dat je solliciteert voor het kantoor van Kortrijk, bachelorniveau.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met de dienst Werving

Tel: 02/515.41.89.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Minimumaanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jobs.hrm@rva.be
  met referentie RVA Kortrijk
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Kantoor Kortrijk
Marksesteenweg 5
8500  Kortrijk