Begeleid(st)er - Dagbesteding

De Poel is een sociaal bewogen, professionele, persoons- en welzijnsgerichte onderneming voor volwassenen met een mentale beperking. Zij kunnen bij ons terecht voor zowel dagondersteuning als woonondersteuning op volgende locaties: Schepdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius Rode (dagcentra) en in Ternat en in Ruisbroek (wooncentra). Wij zijn door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) vergund als zorgaanbieder.

Voor ons dagcentrum in Sint-Genesius-Rode zijn we op zoek naar een voltijdse begeleid(st)er om het team te versterken.

De functieomschrijving van begeleid(st)er omvat volgende deelgebieden:

•Opnemen van de zorg voor de cliënt rekening houdend met zijn draagkracht op alle mogelijke levensdomeinen: emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties, materieel welzijn, fysiek welzijn, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling en deelname aan de samenleving

•Coachen en ondersteunen van de cliënt vanuit zijn of haar zorgvraag conform de visie, doelstellingen, methodiek en het kwaliteitshandboek

•Bewaken en opvolgen van het algemeen welzijn en de levenskwaliteit van de cliënten

•Emancipatorisch werken naar de gebruiker toe door betrokkenheid en inspraak van alle cliënten te maximaliseren en een maximale sociale inclusie en integratie na te streven

•Werken vanuit de ondersteuningsvragen via dagdagelijkse omgang, individuele gesprekken en het handelingsplan

•Het voorzien in voorbereidingen voor bepaalde activiteiten of projecten in samenspraak met de Coördinator van het centrum

•Het uitvoeren van de toegewezen administratieve taken ten behoeve van het team

•Participeren aan de toegewezen thematische werkgroepen of ateliers.

Profiel:

De kandidaat die we zoeken heeft een intrinsieke interesse in onze doelgroep van cliënten en treedt hen positief en zelfzeker tegemoet. Vanuit een dynamische teamwerking draag de nieuwe medewerk(st)er zijn steentje bij tot een optimale zorg in de verschillende ateliers en cliëntengroepen. Hij/zij kan zelfstandig werken en is communicatievaardig; hij/zij functioneert goed in een organisatie in beweging.

Aanbod:

Een contract van bepaalde duur ter vervanging van een collega in zwangerschapsrust.   De functie wordt verloond op basis van barema's van PC 319.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Sint-Genesius-Rode
Kerkeveldweg 100
1640  Sint-Genesius-Rode