begeleider

Je werkt in de leefgroep de Rijtak als begeleider van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- en/of  emotionele problemen

Als begeleider van de Rijtak stap je in een werking waar wordt gestreefd naar een evenwicht tussen een interactief (sub)groepsgebeuren enerzijds en de individuele vragen  van de kinderen anderzijds. Dit gebeurt door middel van dagopvang, verblijf en/of mobiele begeleidingen.

meer info vindt u op www.mpc-sintfranciscus.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: verloning volgens PC 319.01, max niveau bachelor
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij solliciteren@mpc-sintfranciscus.be
    met referentie vacaturenummer 18.195
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
de Rijtak
Burgersstraat 2
1070  Anderlecht