BEGELEIDER BIJZONDERE OMHULLINGSGROEP (GES)

Iona vzw is een landelijk gelegen zorgvoorziening voor kinderen, jongeren en volwassen cliënten met een mentale beperking.  De voorziening bestaat uit een multifunctioneel centrum voor kinderen en een flexibel aanbod voor meerderjarigen.

De werking is opgebouwd vanuit een antroposofische visie.

OPVOEDER/BEGELEIDER(M/V) in MFC

Bijzondere Omhullingsgroep (GES)

Doel van de functie

Als begeleider / opvoeder ben je verantwoordelijk voor de dagdagelijkse zorg voor de cliënten binnen jouw woongroep.

Taken en verantwoordelijkheden

Je staat in voor de dagelijks zorg voor de cliënten in jouw leefgroep

Je draagt zorg voor een veilig en gestructureerd opvoedings- en leefklimaat in de leefgroeP

Je bouwt een vertrouwensrelatie met de cliënten en hun context

Specifiek voor de doelgroep: Bijzondere omhullingsgroep

In deze leefgroep wordt zorg geboden aan kinderen en jongeren met een licht en matig mentale beperking die kwetsuren hebben opgelopen in hun hechting.  Deze kwetsbaarheid is bepalend voor hun sociale vaardigheden en maakt het samenleven in groep moeilijk en vaak onveilig voor zichzelf en anderen. Er is geregeld sprake van uitagerend gedrag en verbaal/fysieke agressie vanuit basisangst, waarbij bijzondere omhulling noodzakelijk is.

Algemeen:

Je kan autonoom werken en je hebt de vaardigheid hulpverleningsopdrachten goed te plannen en te organiseren.

Je kent je eigen mogelijkheden (sterktes) en beperkingen (zwaktes) en kunt deze passend inzetten alsook bespreekbaar stellen (transparantieJe hebt de kwaliteit de (het) cliënt(systeem) in zijn kracht te brengen (empowerment).

Je hebt een sterk ontwikkeld probleemoplossend vermogen: je reageert snel en accuraat in probleemsituaties

Je bent ondernemend, ontplooit initiatief en brengt ideeën aan rond de ontwikkeling van onze organisatie binnen haar missie en visie

Je bent flexibelJe beschikt over voldoende emotionele draagkracht en bent in staat om elke dag opnieuw te beginnen

Je kan een onderscheid maken tussen agressie en prikkelregulatie

Je kan afstand nemen in stresserende en gevaarlijke situaties om juist te blijven handelen.

Je vindt een evenwicht tussen afstand en nabijheid met betrekking tot de relatie met de cliënt

Je zegt wat je doet en doet wat je zegt in je communicatie met cliënt en medewerkers.

In relatie met je cliënt is elke dag voor jou een nieuw begin, ook wanneer het moeilijker loopt.

Je ziet kleine succeservaringen

Je bewaakt voor de cliënt het evenwicht tussen groepsmomenten en individuele momenten.

Voorwaarden 

Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting (opvoeder, maatschappelijk werker, bachelor in de toegepaste psychologie ….)

Je bent bereid tot avond- en weekendwerk

Je hebt ervaring (of bent bereid deze te vergaren) met de heilpedagogie en sociaaltherapie, contextueel denken, oplossingsgericht werken, PTV technieken en de schaal emotionele ontwikkeling (Dösen).

Aanbod:

Je wordt maximaal verloond als bachelor/A1 (mits diploma volgens PC 319.01) met  geldende anciënniteit binnen de hulpverlening.

Een vervangingsovereenkomst ter vervanging van een zieke collega met mogelijkheden intern

Begindatum: Zo snel mogelijk

Extra voordelen :

Je ontvangt een kilometervergoeding en een omniumverzekering voor de dienstritten wanneer je over een eigen wagen beschiJe neemt deel aan de interne vorming van Iona vzw.

Solliciteren:

IONA vzw

NIEUWE BEVELSESTEENWEG 66
2560 KESSEL
BELGIE

Via e-mail bij : Christel.smedts@ionavzw.be en leen.molenberghs@ionavzw.be 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: BAREMA 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij christel.smedts@ionavzw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Iona vzw
Nieuwe Bevelsesteenweg 66
2560  Kessel