Begeleider Fides Beschut Wonen

Je functie in het kader van woonbegeleider

-       je begeleidt personen met een psychiatrische aandoening in een huis van beschut wonen.

-       je volgt het groepsgebeuren op en ondersteunt de bewoners in het samenleven.

-       Je hebt aandacht voor het individuele welbevinden van elke bewoner en ondersteunt hen op verschillende levensdomeinen.

Je functie in het kader van medewerker mobiel team/thuisbegeleider

-       Je biedt psychosociale begeleiding aan cliënten in de thuissituatie

-       Je ondersteunt cliënten op de verschillende levensdomeinen in de thuissituatie.

Je functie als teamlid

-       je draagt bij tot de ontwikkeling van de werkingsvisie/ herstelvisie.

-       je neemt actief deel aan teamoverleg.

-       je kan samenwerken in een multidisciplinair team.

-       je bent ingeschakeld in de beurtrol van het wachtsysteem, dit houdt in het verzorgen van een telefonische bereikbaarheid tijdens de avond, nacht en in het weekend.

Je profiel

-       je bent een bachelor in een menswetenschappelijke richting.

-       je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met personen met een verslavingsproblematiek

-       Je bent stressbestendig en kan zelfstandig ageren in crisissituaties.

-       Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

-       Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding.

-       Je kan besluitvaardig zoeken naar oplossingen.

-       Je kan zelfstandig handelen én samenwerken in een team.

-       Je kan bijdragen aan de uitwerking van zorg op maat voor de cliënt en zijn context.

-       Je ondersteunt je collega’s en hebt respect voor elkaars deskundigheid.

-       Je engageert je om je kennis en expertise verder te verwerven, te delen en uit te dragen.

-       Je hebt administratieve vaardigheden.

Je beschikt over eigen vervoer

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Je loon is conform de vastgelegde barema’s van paritair comité 330.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij gulsah.kapsiz@uzleuven.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
vzw Fides
Amerstraat 19
3200  Aarschot