Begeleider kamertraining (M/V) - 100% - bepaalde duur

De Passage is een voorziening van MMZ Kiosk gelegen te Antwerpen en is werkzaam  binnen de Integrale Jeugdzorg . 

De kamertraining van De Passage staat in voor de residentiële opvang en contextbegeleiding van minderjarigen (16 tem 17 jaar, jongens/meisjes) die uitstromen uit de Gemeenschapsinstelling en/of waarvan het hulpverleningstraject moeizaam verloopt. De aangeboden hulpverlening richt zich op het doorstromen van de jongere naar CBAW of een re-integratie in de context. In functie van de aangeboden hulpverlening werken we nauw samen met de leergroep van De Passage en de module CBAW. De focus ligt op een intensieve zelfstandigheidstraining gekoppeld aan een verplichte dagbesteding en een intensieve contextbegeleiding. De kamertraining werkt met een vast team van begeleiders, die in functie van het verblijf van de jongeren in kamertraining dag en nacht permanentie voorzien.

Profiel:

-        een bachelor-niveau met (ortho)pedagogische oriëntatie.

-        bereid zijn om te werken volgens het uurrooster met avond- en nachtdiensten, weekendwerk en feestdagen, flexibiliteit is een vereiste.

-        een positieve en respectvolle ingesteldheid  naar jongeren en hun ruimere context

-        bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze onderschrijven

-        'creatief  meedenken’ in de zoektocht naar een individuele benadering van elk kind/jongere

-        naast begeleidingsvaardigheden (groep/individueel/context) ook over administratieve, huishoudelijke en praktische vaardigheden beschikken.

-        Je staande kunnen houden in moeilijk en stressvolle situaties.

-        bij aanwerving in het bezit zijn van een recent blanco uittreksel uit het strafregister (model 2).

-        In het bezit zijn van een rijbewijs B 

Aanbod:

-        een voltijds contract van bepaalde duur (4 maand) met kans op verlenging naar openstaande betrekking

-        bezoldiging barema B1c van PC319.1 (opvoedingsinstellingen) met de sectorale eindeloopbaan- en anciënniteitsvoorwaarden en fietsvergoeding

-        ondersteuning in je job door collega’s, coördinator en vormingsmogelijkheden

-        een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie

-        Plaats tewerkstelling : Lodewijck De Raetstraat 3, 2020 Antwerpen.

Contact:

Voldoe je aan dit profiel en heb je interesse ? Solliciteren doe je per mail naar Kris Van De Mieroop (kris.vandemieroop@vzwkiosk.be). Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: B1c (PC319.01), overname relevante anciënniteit
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij kris.vandemieroop@vzwkiosk.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Lodewijck De Raetstraat 1
2020  Antwerpen