begeleider (m/v/x) voor onze werking in Halle

’t Pasrel vzw
OOOC binnen jongerenwelzijn

’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen de situatie mee uitklaren en een advies formuleren voor eventueel verdere hulpverlening. We begeleiden jongeren tussen 0 en 12 jaar, zowel ambulant als residentieel.

Wij zoeken een begeleider (m/v/x) voor onze werking in Halle.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij.


Functieomschrijving
Begeleidingswerk
• je verzorgt de begeleiding van een jongere en zijn context
• je voert individuele en gezinsgesprekken
• je legt contact met de ruimere context van het systeem: school, grootouders, andere hulpverleners, ronde tafel gesprekken,...
• je gaat op huisbezoek om de context van de jongere te leren kennen
• je schrijft in samenspraak met de supervisor een verslag van de begeleiding
• je formuleert samen met het multidisciplinaire team een advies tot verdere hulpverlening
Leefgroepwerk
• je staat samen met een team van 8 begeleiders in voor de praktische organisatie van de dagelijkse zorg voor jongeren
• je hanteert de groepsregels, je kan omgaan met conflicten, je kan grenzen stellen en je eigen grenzen bewaken
• je observeert het functioneren van de jongeren: omgang met leeftijdsgenoten, omgaan met grenzen, invloed groepsdynamiek op het individuele gedrag,...
• je wordt ingeschakeld in het permanentiesysteem
________________________________________
Profiel
• je hebt ervaring in het begeleiden van jongeren en kinderen in een moeilijke leefsituatie
• je hebt een basiskennis van het systeemdenken
• je communiceert open en vindt teamwerk belangrijk
• je schuwt nacht- en weekendwerk niet (gemiddeld één nachtpermanentie per week en 2 permanenties tijdens het weekend per maand)
• je hebt inzicht in de leefwereld van jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond
• je kan in het Nederlands communiceren met ouders en jongeren en in het Nederlands verslagen schrijven
• je kan in het Frans gesprekken voeren met ouders
• je beschikt over een rijbewijs B om jongeren te vervoeren. Een eigen wagen is niet nodig
________________________________________
Aanbod
• een afwisselende job waarin extra ervaring wordt opgedaan met een variatie aan problematieken
• vorming en bijscholing
• een voltijdse arbeidsovereenkomst van 38u per week
• een contract van onbepaalde duur
• loon volgens barema B1c van het Paritair Comité 319.01
• premies voor nacht- en weekendwerk

Sollicitatieprocedure
• Laat ons vóór vrijdag 27 september 24u weten of u in de job geïnteresseerd bent via een e-mail naar mark.philippart@tpasrel.be
• De selectiegesprekken gaan door op donderdag 3 oktober in de voormiddag.

Bijkomende informatie
• Kijk gerust op onze website www.tpasrel.be. Meer informatie over de opdracht en de werking van ’t Pasrel is te vinden in het pedagogisch concept van de organisatie.
• Inlichtingen te verkrijgen op het telefoonnummer 02/524.41.26

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij mark.philippart@tpasrel.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
't Pasrel Halle
Lenniksesteenweg 619
1500  Halle