Begeleider Online Supportdienst

Als dynamische sociale onderneming binnen het landschap van Persoonsvolgende Financiering (PVF) en Rechtstreeks Toegankelijke hulp (RTH) stellen wij ons creatief open voor alle vragen, dromen en ideeën van mensen met een beperking en hun netwerk. We vinden het belangrijk dat mensen met een beperking kunnen kiezen voor een onafhankelijk leven en de manier waarop zij dit willen organiseren. Om aan de brede waaier van ondersteuningsvragen tegemoet te komen, bouwen wij dagelijks aan de verbreding van ons platform dat is samengesteld uit projecten, organisaties, diensten, verenigingen en regionale teams om zo de klant in verbinding te brengen met zijn buurt. Onze regionale contactpunten zijn ingebed daar waar meerdere diensten samen een huisvesting delen.

Wij zoeken collega's voor de opstart van een dienst telefonisch en online ondersteuning voor iedereen die handicap specifieke vragen heeft of ondersteuning zoekt: mensen met een beperking, ouders van een kind met een beperking of hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers. De supportdienst bestaat uit een team van medewerkers.

Lees alles over de vacature op www.mobilant.be/jobs/

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: PC 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij solliciteren@mobilant.be
    met referentie Jos Pieters 0474 73 68 78
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
mobilant
Plantin en Moretuslei 155
2140  Antwerpen