Begeleiders/Begeleidster vzw Junitas, dagcentrum De Passer (bijzondere jeugdzorg)

In onze deelwerking De Passer (module contextbegeleiding in combinatie met dagbegeleiding in groep) begeleiden we kinderen of jongeren (6-18 jaar) en hun context.

We begeleiden gezinnen met kinderen en jongeren waarvan het opvoedingsklimaat is verstoord.

Het doel is in samenwerking met het gezin en context, het zelfstandig functioneren (zo snel als mogelijk) te herstellen via individuele, context- en groepsbegeleiding.

Info De Passer

Iedere jongere heeft een individueel begeleidingstraject. Hierin worden moeilijkheden, mogelijkheden en gevoelens in communicatie gebracht. De individuele begeleiding vertrekt vanuit de mogelijkheden en krachten van de jongere.

Binnen de contextbegeleiding staat de begeleiding van het gezin centraal.

We beogen het gezinsfunctioneren te optimaliseren en de integratie binnen de maatschappij te stimuleren door begeleiding en ondersteuning van het gezin op pedagogisch en sociaal vlak.

De Passer werkt vraaggestuurd. Begeleidingen zijn kracht- en oplossingsgericht.

Contacten met bredere context (familie, school, buurt, vrije tijd,...) worden aangewend om tot positieve evoluties te komen.

In de groepswerking worden interacties gebruikt om communicatieve en sociale vaardigheden te optimaliseren. Dit gebeurt onder de vorm van samen spelen, samenwerken, studeren en communiceren binnen een gestructureerd dagverloop. Georganiseerde groepssessies worden aangewend als trainings- en inspraakmoment

Eenmaal per maand organiseren we een ouderactiviteit samen met de ouders en hun kinderen.

Op een aantal van deze momenten geven we eveneens inspraakmogelijkheden rond de inhoud en de organisatie van onze hulpverlening

Wij zoeken een nieuwe ervaren collega om zo snel als haalbaar het team te versterken:

Een begeleider, met in zijn of haar takenpakket zowel opdrachten rond individuele, groeps- én contextbegeleiding.

Als begeleider bij de Passer:

 •          Heb je voeling en maak je verbinding met de leefwereld van kinderen en jongeren van de leeftijd 6 tot 18 jaar.
 •          Werk je met kinderen/jongeren, hun belangrijke contextfiguren en de consulent/andere betrokken hulpverleners een (groei-)traject uit.
 •          Begeleid je kinderen en jongeren in groepsmomenten: spel, eten, studiebegeleiding,… Je doet dit met zowel oog voor groepsdynamische als individuele aspecten.
 •          Werk je zelfstandig en kan je goed plannen en organiseren: huisbezoeken, groepsmomenten, teammomenten, ouderactiviteit…
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: PC 319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij sollicitatie@junitas.be
  met referentie Begeleider/Begeleidster De Passer
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Passer (vzw Junitas)
Sint-Martensbergstraat 36
3600  Genk