Begeleiders in de bijzondere jeugdzorg

De begeleid(st)ers staan 24u op 24 in voor het vlot draaien van het leefgroepsgebeuren. 

Ze begeleiden de jongeren op een gestructureerde manier, maar proberen hierbij de individualiteit van elke jongere te bewaren. 
 
De begeleider werkt vanuit de hulpvraag van de jongere en zijn/haar gezin. Hij/zij houdt hierbij steeds het belang van de jongere en zijn/haar gezin voor ogen. 
De begeleider waarborgt de fysieke, emotionele en psychische integriteit van de jongeren die aan hem zijn toevertrouwd. 
Hij/zij respecteert de rechten van het kind (o.a. ook de privacy en het beroepsgeheim). 
 
De begeleider werkt emancipatorisch, zowel naar de jongere als zijn/haar gezin toe. Hij/zij probeert het gezin zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor het opvoedingsgebeuren te geven. 
De begeleider werkt gezinsgericht. Hij/zij denkt en handelt vanuit een houding van meerzijdige partijdigheid. 
 
De begeleider gaat vanuit een professionele begeleidingsrelatie in op wat van wezenlijk belang is voor de verdere ontwikkeling van de jongere: de begeleider werkt aan het zich bewust worden van zijn eigen werkhouding (eigen subjectieve beleving van de jongere, eigen projecties, acting-out, voldoende afstand houden). 
Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: conform de barema's van PC 319.01.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@vzwhsa.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
VZW Huize St. Augustinus
Schansstraat 10
3690  Zutendaal