Begeleiders voor Het Huis-Leuven

Het Huis-Leuven is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met een hart voor kinderen die willen instaan voor het begeleiden van contactmomenten tussen kinderen en een (groot)ouder tweemaal per maand op woensdagnamiddag. Wij bieden onze medewerkers de nodige vorming aan.
Taakomschrijving
Voor en na het bezoek houdt de begeleider nauw contact met het kind teneinde een vertrouwensband op te bouwen en het kind voor te bereiden op de komst van de bezoekouder. Tijdens het bezoek observeert de begeleider het contact tussen kind en bezoekouder en stuurt en faciliteert het contact waar nodig. De begeleider ziet erop toe dat het huisreglement wordt gerespecteerd en brengt schriftelijk verslag uit na het bezoek.
De rol van de begeleider is boeiend, motiverend en van cruciaal belang om het kind een veilige plek te bieden waar het kan spelen, praten en zichzelf kan zijn als het de bezoekouder ontmoet. In moeilijke situaties is het voor het kind geruststellend dat het steeds bij een begeleider terecht kan.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij martine.bellinck@hethuis.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Tervuursestraat 56
3000  Leuven