Beleidsmedewerker Personeel

Vacature:           beleidsmedewerker voor het beleidsdomein Personeel (jobtime 100%)

Functie

 •         Je bent een generalist die zowel autonoom creatief HR-kaders en methodieken aanreikt als operationeel het voortouw neemt bij acties bij bv. aanwervingen, selectie, vto-beleid, ….
 •         Je werkt samen met de verantwoordelijke van de personeelsadministratie
 •         In samenspraak met de directie bepaal je binnen de krijtlijnen van het strategisch plan op vlak Personeel de operationele doelstellingen
 •         Je neemt deel aan het sociaal overleg
 •         Je rapporteert aan de verantwoordelijke domeindirecteur
 •         Je inspireert medewerkers gebaseerd op de missie en visie in de vertaling naar het personeelsbeleid
 •         Je onderschrijft de kernwaarden van vzw HSA en toont zich in contacten zowel intern als extern als een ambassadeur voor de organisatie

Competenties

 •         Leidinggevende vaardigheden (coachen, sturen, veranderingsbegeleider)
 •         Planning en organisatievermogen
 •         Resultaatgerichtheid – daadkracht
 •         Communicatie met impact (overtuigingskracht/netwerking)
 •         Stressweerbaarheid – emotionele draagkracht
 •         Helikopterview – conceptueel denkvermogen – beleidsvisie mee kunnen bedenken – verbinding leggen vanuit het eigen domein met andere domeinen
 •         Mentale flexibiliteit – kunnen schakelen in veranderingen
 •         Minimum een bachelor diploma in menswetenschappen of relevante en aantoonbare ervaring
 •         Grote beschikbaarheid met flexibele invulling van werktijd
 •         Bereidheid om deel uit te maken van het pedagogisch permanentieteam en van de bereikbare dienst

Functievoorwaarden

Salaris

 •         Conform PC 319.01, gesubsidieerde barema’s

Solliciteren (motivatiebrief en CV) via mail t.a.v. lidia.janssen@vzwhsa.be  tot uiterlijk maandag  3 september 2018.

Voor deze vacature wordt na een eerste selectie een assessment voorzien.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Conform de barema's van PC 319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij lidia.janssen@vzwhsa.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
vzw Huize Sint-Augustinus
Schansstraat 10
3690  Zutendaal