Beleidsmedewerker Projecten Woonzorg

Functienaam: Beleidsmedewerker Projecten Woonzorg

Contracttype: Contractueel        

Standplaats: Brussel

Functieomschrijving

Spreekt projectmatig te werk gaan je aan? Beschik je over een sterk analytisch brein en hou je van conceptueel denken? Ben je in staat om zelfstandig te werken en heb je interesse in het werken met (financiële) gegevens? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Als beleidsmedewerker Projecten Woonzorg zal je het financieringsmodel en het subsidiemechanisme mee herdenken. Je hebt een trekkersrol in dat proces. Hierbij komt wel veel kijken, zo zal je data moeten analyseren en waar mogelijk bestaande bronnen gebruiken, ook het evaluatie gedeelte komt op je schouders terecht. Je taak is ook dat je de stakeholders betrekt en informeert. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met je team en je leidinggevenden met het oog op een zo sterk mogelijk geïntegreerd en duurzaam resultaat voor alle betrokken partijen en klanten.

Lees meer over het profiel in het selectiereglement in bijlage.

Profiel

Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Je bent daarnaast:

-         in staat om conceptueel te denken;

-         in staat om gegevens in een bredere beleidscontext te plaatsen;

-         in het bezit van een goede kennis van de gebruikelijke informaticatoepassingen (Microsoft Office-pakket) en kennis van Microsoft Excel.

Enkele pluspunten in je kandidatuur zijn:

-         Een eerste ervaring in projectwerking is een pluspunt;

-         Je hebt affiniteit met de brede sector van woonzorg en/of eerste lijn.

Aanbod & Voordelen

Je krijgt een contract van onbepaalde duur en je wordt aangeworven in contractueel dienstverband in de graad van Adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge).

Lees meer over het aanbod over werken bij de Vlaamse overheid in het selectiereglement in bijlage of op www.werkenvoorvlaanderen.be

Waar en hoe solliciteren?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 2 februari 2020.

Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma, bij voorkeur

-         via mail naar hrs.government@hudsonsolutions.com. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel.

-         of per post naar: Hudson, T.a.v. Charlotte Reyniers, Moutstraat 56, 9000 Gent

Je vindt het sollicitatieformulier op deze pagina bij ‘formulier”.

Selectieprocedure

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de sollicitatieprocedure in de vacature.

Meer informatie over de selectieprocedure kan je terugvinden in het selectiereglement in bijlage.

Nog vragen?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie, kan je terecht bij Jurgen Claes,

(jurgen.claes@vlaanderen.be, tel. +32 2 553 32 16).

Op www.zorg-en-gezondheid.be vind je meer informatie over het agentschap.

Voor meer informatie over de selectieprocedure, kan je terecht bij Hudson op 09 242 54 72.

Op www.werkenvoorvlaanderen.be vind je meer uitleg over de arbeidsvoorwaarden en werken bij de Vlaamse overheid.

Details Meer informatie Werkgever
Brussel
Koning Albert II-Laan 35
1000  Brussel