BELGISCHE PROJECTEN : Gemeenschapswerker en verantwoordelijke werkgroep Sekswerk (m/v/x)

CONTEXT

Dokters van de Wereld België is een medische niet-gouvernementele organisatie (ngo), lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld. Onze ngo draagt zorg voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, slachtoffers van natuurrampen, vluchtelingen, minderheidsgroeperingen, straatkinderen en al wie van gezondheidszorg uitgesloten is. Als internationale solidariteitsorganisatie legt Dokters van de Wereld getuigenis af van de obstakels voor zorgtoegang en de inbreuken tegen de rechten van de mens en de menselijke waardigheid en zet acties op in verschillende landen waaronder België, waar de vereniging dagelijks mensen verzorgt die van medische zorg uitgesloten zijn.

FUNCTIE

In het kader van de Brusselse projecten neemt u deel aan de outreach-activiteiten (ter plaatse gaan) om de toegang tot zorg voor mensen die in kwetsbare omstandigheden leven, te verbeteren met speciale aandacht voor de sekswerk(st)ers. DvdW werkt hiervoor nauw samen met een aantal partners (ALIAS, UTSOPI en Espace P). Daarnaast leidt u de werkgroep over sekswerk, die de partners omvat. Mogelijk wordt u in het kader van deze samenwerking met de genoemde partners, deeltijds ter beschikking gesteld van een van hen.

VOORNAAMSTE TAKEN

De gemeenschapswerker heeft uiteenlopende taken:

· Terrein: om in contact te komen met de personen zonder toegang tot zorg, met name de sekswerk(st)ers en de partnerorganisaties, gaat u minimaal 2 keer per week naar die plaatsen die door collega's en/of de partners vooraf bepaald werden. U gaat op zoek naar nieuwe plekken die nog niet gedekt worden door de organisaties en bepaalt de noden. Na elk terreinbezoek vult u de debriefingfiche in die door de ploeg opgesteld werd en voert ze in op de computer.

· Communautaire mobilisering en begeleiding: u verstevigt de banden tussen de personen die u ontmoet onderling en met de ondersteunende organisaties. U organiseert ontmoetingen waarin meegedeelde vragen en noden besproken worden: gedachtewisseling over de vastgestelde problemen en aangeboden oplossingen die voor anderen ook nuttig kunnen zijn om toegang tot preventie en zorg te krijgen (kennis van SOA en preventie, beschikbare middelen, ...) maar ook in het dagelijks leven van pas komen. De gesprekken kunnen ook gaan over hun rechten, de schendingen ervan en hun bescherming hiertegen. Altijd met het oog op uitwisseling van best practices en de zoektocht naar oplossingen (bescherming tegen geweldpleging, organiseren van zelfverdedigingssessies, ...). Deze bijeenkomsten ondersteunen onze pleidooien en vergroten de mogelijkheden om het woord te nemen.

· Begeleiding van de werkgroep over sekswerk: samen met alle leden organiseert u de bijeenkomsten van de werkgroep, stelt de agenda op, maakt verslag van de vergaderingen en zorgt ervoor dat de werkgroep een actief leven leidt, steeds met respect voor de beschikbaarheid en de mandaten van de leden.

· Pleitbezorging: u neemt deel aan de pleidooien van Dokters van de Wereld en haar partners, zowel met de betrokken personen (de sekswerk(st)er) als met de hele ploeg. U organiseert vergaderingen en neemt eraan deel, schrijft verslagen, werkt samen met sekswerk(st)ers pleidooien uit en tekent er een strategie voor uit en neemt deel aan acties en events.

UW PROFIEL

· U beantwoordt aan de criteria om te kunnen genieten van een geco-contract;

· Gemeenschapswerker, opvoeder of sociaal werk(st)er met ervaring in het begeleiden van groepen en het werken met het doelpubliek;

· Minimaal 3 jaar ervaring met een publiek dat in zeer kwetsbare omstandigheden leeft. Ervaring in een gelijkaardig milieu, bij voorkeur als coördinator met de partners;

· Persoonlijke kwaliteiten: respectvol, niet oordelen, actief luisteren, empathie tonen en afstand bewaren, in ploeg kunnen werken, aanpassingsvermogen (veranderende werkomgeving)... ;

· Talenkennis: Frans en Engels spreken is onontbeerlijk, andere gewenste talenkennis: Bulgaars, Roemeens, Albanees, Spaans, Italiaans,... ;

· Actuele of vroegere persoonlijke ervaring met sekswerk is een plus.

Geco-voorwaarden :

· U bent gedomicilieerd in Brussel hoofdstad

· U bent inschreven als onbezette werkzoekende gedurende minstent 6 maanden binnen de 12 maanden voor uw aanwerving OF meer dan 40 jaar = 1 dag volledige werkloosheiduitkering

· U heeft maximum een Bachelor-diploma (niv. B)

WIJ BIEDEN

· Een contract onder Geco-voorwaarden;

· een passionele job in een dynamische en familiale omgeving met een evenwicht tussen werk en privé;

· een gevarieerde functie in het hart van de projecten van Dokters van de Wereld;

· een salaris volgens uw ervaring en verschillende;

· Maaltijdchèques;

· 100% terugbetaling van vervoerskosten met het openbaar vervoer.

INTERESSE?

Wil je ons team graag versterken, stuur uw CV en motivatiebrief adhv online sollicitatie via de onderstaande link, voor 31/08/2018:

https://www.doktersvandewereld.be/kandidatuur-2018-07-belgische-projecten-gemeenschapswerker-en-verantwoordelijke-werkgroep-sekswerk

Enkel de kandidaten geselecteerd voor een interview, zullen gecontacteerd worden. Dvdw bedankt u hartelijk voor de interesse die u toont voor onze organisatie en wenst u veel succes in uw verdere loopbaan.

Dvdw behoudt zich het recht voor om de vacature vroegtijdig af te sluiten. Bedankt voor uw begrip, hiervoor.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles