bemiddelaar met ergonomische competenties

GTB is op zoek naar een Teamlid Medisch Ergonomisch Team/Bemiddelaar met standplaats Gent, maar bereidheid om op ook andere teams in de provincie  te ondersteunen.

Situering

Het Medisch Ergonomisch Team (MET) bestaat uit artsen, ergotherapeuten en kinesisten.

Het MET heeft de kernopdracht om bemiddelaars van zowel VDAB als GTB en collega’s van de dienst gespecialiseerde screening (DGS) te ondersteunen, zodat zij samen met de klant een stap verder kunnen zetten in het traject.

Ondersteuning wordt geboden door deskundigheid die het MET heeft in het in kaart brengen van het medische en fysieke functioneren van de klant. De invloed hiervan op het arbeidsmatig functioneren wordt centraal gesteld. Van hieruit worden de mogelijkheden van de klant beschreven, maar worden ook drempels naar werk in kaart gebracht.

Als bemiddelaar bij GTB bestaat je opdracht erin om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en een ondersteuningsnood te bemiddelen naar een duurzame job of een gepast alternatief. Klant- en krachtgerichtheid staat hierbij voorop. GTB biedt ondersteuning op maat via samenwerking met een breed partnerschap en speelt een innoverende rol in de bemiddeling van personen met een arbeidsbeperking.

 

Taakomschrijving

MET: Medisch-ergonomisch team

Als MET-teamlid

* Voorbereiding: Op basis van de vraag van de bemiddelaar en het profiel/context van de klant selecteert het MET de juiste tools om een antwoord te geven op de vraag en de klant zoveel als mogelijk te activeren. Vraaggericht en klantgericht werken staan hier centraal.

* Onderzoek: Tijdens een (eerste) onderzoek zet het MET zijn gekozen tools in om het fysieke functioneren van de klant in kaart te brengen. Belangrijkste tools die ingezet kunnen worden zijn:

Intake gericht op functioneren in het dagelijks leven en arbeidsparticipatie

Oplossingsgerichte gesprekstechnieken

Vragenlijsten

Functionele Capaciteiten Evaluatie: ELA

Profiel vergelijking: IMBA

Observatie op de werkvloer

* Verdiepend onderzoek/advies: Het MET kan een stuk verdiepend werken en begeleiding aanbieden aan de bemiddelaar en de klant.

* Verslaggeving: MET teamleden schrijven hun bevindingen weer in ICF categorieën. Concrete informatie, gedragsmatige beschrijving en een focus op het arbeidsmatig functioneren staan hier centraal. Dit wil zeggen dat steeds de invloed van een fysieke/medische problematiek op het arbeidsmatige functioneren wordt beschreven. Er wordt een competentieprofiel geschreven waarbij mogelijkheden van de klant centraal worden beschreven, maar ook drempels naar werk worden geformuleerd. Hierbij geeft het MET een advies m.b.t. noodzakelijke tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

* Terugkoppeling: Om informatie goed over te brengen en de bemiddelaar te ondersteunen in zijn traject met de klant, neemt het MET initiatief om zijn bevindingen terug te koppelen aan de verwijzer.

Als Bemiddelaar

* Je ondersteunt de klant bij zijn loopbaanvraag. De werkzoeker is eigenaar van zijn loopbaan. Je versterkt de klant, geeft informatie op maat en biedt gepaste dienstverlening aan. Als bemiddelaar ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening.

* Je bent gericht op werk en ondersteunt je klant in het verkrijgen van een goed zicht op het gewenst/gepast beroep. Je laat je klant waar nodig werkvloerervaring opdoen.

* Je ondersteunt de klant in het vinden van een job en zet samen de nodige stappen.

* Je ondersteunt zowel je klant als de werkgever om tot een duurzame tewerkstelling te komen.

* Je zorgt ervoor dat het dossier voor je klant en collega’s goede en correcte informatie bevat.

* Je werkt actief mee aan de verdere uitbouw van de dienst en zijn netwerk.

Profiel

* Bachelor diploma richting ergotherapie, kinesitherapie, bewegingswetenschappen,… Je diploma garandeert een basiskennis van anatomie, fysiologie en pathologie. (aandoeningen/ziektebeelden en de belangrijkste invloed hiervan op het functioneren)

* Kennis van arbeidsmarkt en sociale kaart in de regio is een troef.

* Kennis van de tools en testprocedures (IMBA, ELA, ICF) is een troef.

* Functioneel denken: je denkt niet in termen van aandoening/diagnose, maar redeneert over de invloed hiervan op het functioneren van het dagelijks leven (arbeid).

* Denken vanuit mogelijkheden: toekomstperspectief bieden en meedenken met klant wat nog wel kan)

* Empoweren/versterken van klant

* Analyseren – observeren – objectiveren

* Wetenschappelijk redeneren

* Gesprekvaardigheden: correct, meegaand, afbakenend en ondersteunend kunnen zijn in gesprek)

* Helder en duidelijk opbouwen van verslaggeving.

* Empathisch vermogen en een sterke mensgerichtheid

* Zelfstandig en in team werken

* Flexibel zijn en kunnen omgaan met werkdruk.

Wij bieden

* Een voltijds contract (loonschalen uit PC 319, MV1) . Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, omnium dienstverplaatsingen.

* Een zeer boeiende en uitdagende job in een omgeving in beweging die (persoonlijke en professionele) ontwikkeling en intern ondernemerschap aanmoedigt.

* De tijdsbesteding (%) als MET-teamlid en/of als bemiddelaar is afhankelijk van jouw competenties, ervaring en drive en wordt verder besproken en bepaald binnen de selectieprocedure.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: pc 319 MV1
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij karine.vandessel@gtb.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
GTB
VAC Koningin maria hendrikaplein 70 70 bus 63
9000  Gent