Bestuurders voor de Raad van Bestuur

WERVEL vzw is op zoek naar een enthousiaste bestuurders.

WERVEL vzw is een sociaal-culturele beweging die opkomt voor een gezonde landbouw. Wervel komt op voor een landbouw die zich anders opstelt dan de gangbare industriële landbouw: agro-ecologisch met respect voor bodem, biodiversiteit en klimaat, zo lokaal mogelijke korte keten, rechtvaardig op lokaal- en wereldniveau. We werken aan verbinding tussen eters en telers, verwerkers, verdelers. Samen zetten we acties op zodat iedereen zich kan los maken van het overheersende industriële landbouw- en voedingsmodel. 

We doen dat door:

. kennis op te bouwen en te delen
. pioniers zichtbaar te maken
. zelf innovatieve praktijken te ontwikkelen

Hierbij letten we vooral op de gevolgen voor de leefbaarheid bij alle betrokkenen in de voedselketen, voor sociale gelijkheid en voor (bio)diversiteit, bodemleven, klimaat.

Wervel zet zich verder in voor een samenleving waarin mensen hun voedselvoorziening in eigen handen nemen. Onze hoofdcampagne richt zich momenteel op Lunch met LEF. LEF staat voor Lokaal, Ecologisch en Fair.

TAKEN en ROLLEN VAN DE BESTUURDERS

. Voorzitter
. Pennningmeester
. Secretaris

en andere bestuurders met een affiniteit voor gezonde voedselproductie, agro-ecologie, commons, socio-cultureel volwassenwerk

De drie belangrijkste bevoegdheden van de raad van bestuur zijn:

. Financieel beleid
. Strategisch beleid (+ doelgroepenbeleid)
. Medewerkersbeleid

Taken Raad van bestuur

. coördinator & team bereiden de strategie voor;

. de raad van bestuur geeft input en keurt ze goed;

. het coördinator & team voert de strategie uit;

. de raad van bestuur ziet toe op de uitvoering van de strategie;

. coördinator en team nemen in samenspraak met RvB de nodige initiatieven om de strategie bij te stellen in functie van gewijzigde omstandigheden;

PROFIEL

. Je hebt affiniteit met landbouw en milieu.

. Je identificeert je met de missie en visie van Wervel.

. Je beschikt een of meerdere van onderstaande competenties:

. Financiele expertise

. HR expertise

. Landbouw/natuur expertise

. Een hart voor de Wervel filosofie

. Affiniteit met het sociaal-cultureel volwassenwerk

. Agogische ervaring (opzetten/begrijpen van sociaal culturele praktijken)

. Juridische expertise

. Oog voor diversiteit

. Communicatie expertise

. Zin in innovatie

Wij Bieden 


. Een uitdagend mandaat in een organisatie in transitie.

. Organisatie met gedreven kantoor- en vrijwillige medewerkers.

. Onkostenvergoeding

. Indiensttreding: zo snel mogelijk.

. Locatie in het duurzame gebouw Mundo-B te Brussel (Edinburgstraat 26,1050 Elsene, vlakbij Metro Naamse Poort).

. De mogelijkheid je bij te scholen.

Interesse? 

Mail je CV en motivatiebrief naar tessa@wervel.be

Wervel selecteert medewerkers op basis van hun talenten en competenties. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit ...

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij tessa@wervel.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Mundo B
Edinburgstraat 26
1050  Elsene


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.