Bestuurslid

Wijkgezondheidscentrum 't Spoor vzw is een multidisciplinaire groepspraktijk waar iedereen van Oud-Borgerhout terecht kan voor problemen met zijn of haar gezondheid. Om de toegankelijkheid van de medische zorg te bevorderen werken we met het systeem van de forfaitaire betaling. Dat betekent dat de patiënt niet moet betalen, noch voor de inschrijving in het centrum noch voor de consultaties. Per ingeschreven patiënt ontvangt het centrum van zijn of haar ziekenfonds een vast bedrag per maand. Wij bieden medische, kinesitherapeutische en verpleegkundige zorg, sociale begeleiding en psychologische ondersteuning. Daarnaast werken we aan preventie. Wij willen onze patiënten en de inwoners van Oud-Borgerhout gezond maken en houden.

Wijkgezondheidscentrum ’t Spoor  is op zoek naar een gedreven bestuurslid dat kan bijdragen aan de realisatie van de missie van het WGC. 

Binnen het Bestuur streven  we naar aanwezigheid van de volgende profielen en competenties:

-          een voor het centrum interessant netwerk:

 •     Middenveld,
 •    Gezondheidszorg
 •    Preventie
 •    ….

-          kennis en ervaring in:

 •    (para)medische praktijk,
 •    maatschappelijk werk,
 •    zakelijke aspecten van beheer van een organisatie,
 •    juridische aspecten,
 •    economische aspecten,
 •    ICT aspecten
 •    beleidservaring

-          betrokkenheid bij de samenleving en de toegankelijkheid van gezondheidszorg

-          patiënt in de praktijk

-          Marokkaanse roots strekken tot aanbeveling (= groot deel van de patiëntenpopulatie), maar bovenal open houding voor alle diversiteit in de samenleving (cultureel, inkomensgerelateerd, beperking, leeftijd, …)

 Uiteraard hoef je niet aan al deze voorwaarden te voldoen. Elke extra competentie is een pluspunt. Er is daarnaast ook kans om jezelf te vervolmaken ahv opleiding (vb vzw wetgeving,… )

Het WGC  wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal 6 bestuurders.  Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

De Raad van Bestuur komt  ongeveer 6  keer per jaar samen voor overleg tijdens  avonduren.

 
 
Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij veerle.dupont@wgctspoor.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Wijkgezondheidscentrum 't Spoor vzw
Guldensporenstraat 84
2140  Borgerhout