Blogger met inspirerende pen gezocht (1 post per maand)

De organisatie:

ArmenTeKort bouwt aan een samenleving zonder kansarmoede. Met 1 klik. Tussen 2 mensen. 

In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

De job: 

Heb je een vlotte pen en wil je deze inzetten voor een maatschappelijke relevant project? Op http://www.armentekort.be/blog/ publiceren we  inspirerend buddyduo interviews en artikels. Wil jij 1 keer per maand vertellen over je ervaringen in een buddydagboek? Of misschien sta je te trappelen om buddyduo's te interviewen over hun ervaringen. Ook mensen die een buddyverhaal in beeld kunnen brengen via een strip, kunstwerk of foto zijn welkom.

Het aanbod: 

Schrijf van thuis uit of bij ons op kantoor: waar jij je het beste voelt. De lunch 's middags is gratis voor vrijwilligers. Wees welkom op al onze evenementen voor buddy's en vrijwilligers. Ten slotte maak je zo echt een verschil en voeg je betekenisvolle artikels toe aan je portfolio. 

De sollicitatie: 

Stuur voor 31 januari 2020 een e-mailtje naar leen.megens@armentekort.be om jezelf voor te stellen. Voeg gerust een tekst, artikel of portfolio van eigen makelij toe zodat we je schrijfstijl leren kennen.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij leen.megens@armentekort.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Century Center Offices
De Keyserlei 58 (4de verdieping)
2018  Antwerpen