Boekhouder

Jobaanbieding : Boekhouder

Halftijds -  Contract voor onbepaalde duur

 

Context: 

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw/ La Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) verenigt organisaties die ijveren voor de invoering van een samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, waarvoor momenteel in België een wettelijk kader wordt uitgewerkt. Net als in heel wat andere landen, willen we hen de mogelijkheid bieden om zich gedurende 6 maanden in te zetten voor projecten van collectief nut (welzijnswerk, milieu, educatie, personenzorg, solidariteit,…) en tegelijk opleidingen aanreiken die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen. Sinds 2011 biedt het Platform Samenlevingsdienst-trajecten aan over heel België. Een jongere start zijn samenlevingsdienst in een groep van 20 deelnemers, die samen een spiegel vormen van de maatschappij (jongeren van verschillende achtergrond, opleiding, herkomst).

Begeleid door 2 coaches doorlopen de jongeren een programma dat bestaat uit projectwerk (4 dagen/week) én vorming (7 uur/week, op vrijdag).

Jaarlijks worden er zo een twaalftal groepen opgestart

 

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw/ Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat intussen 12 jaar en telt 27 vaste medewerkers.

 

Functie: Boekhouder

Missie:

Onder toezicht van de directie en onder de verantwoordelijkheid van de coördinator voor de afdeling Administratie en Financiën staat u hoofdzakelijk in voor de volgende boekhoudkundige taken:

• beheer (opvolging en update) van de analytische boekhouding van de vzw

• beheer van facturen (Bob 50)

• voorbereiding van de rekeningen voor het jaaroverzicht

• opgelegde procedures (belastingaangifte vzw, betalingen aan BNB ,…)

• codering van salarissen

• hulp bij overheidsopdrachten

• optimalisering van de fiscaliteit van de organisatie

• hulp bij de voorbereiding van subsidiedossiers ( opstellen van financiële rapporten)  

Daarnaast vragen wij u ook om onze administratie bij te staan met boekhoudkundige opdrachten, (secretariaat, contact met leveranciers, stockbeheer, logistieke ondersteuning, ...)

Profiel :

Wij vragen de volgende competenties en ervaring:

• u onderschrijft het project van de Samenlevingsdienst en onze waarden (www.samenlevingsdienst.be),

• u heeft een diploma in boekhouding of equivalente beroepservaring,

• u heeft minimum 5 jaar ervaring als boekhouder,

• u heeft een uitstekende kennis van het softwareprogramma Bob50,

• u denkt logisch-mathematisch maar ook een tikje creatief,

• u kan vlot overweg met de courante informaticasoftware, vooral met Excel,

• u beschikt over een uitstekende kennis van het Frans en het Nederlands,

• u werkt nauwkeurig, ordelijk en methodisch,

• u kan uw tijd goed beheren en prioriteiten stellen,

• u respecteert de arbeidsdeontologie en het beroepsgeheim,

• u bent vertrouwd met (de wereld van) overheidsopdrachten en Belgische en Europese sponsoring/financierig

 

Eigenschappen

• goed georganiseerd, stipt en nauwkeurig

• teamspeler maar ook zelfredzaam

• ruimdenkend

• geïnteresseerd in de interculturele context van het werk Werkplaats en -regeling

• Hamerstraat,21 in 100 Brussel (metro Kunst-Wet), occasioneel op satelliet in Namur , rue du Nanon 98

• halftijdse baan , werkuren overeen te komen

• onmiddellijke indiensttreding

 

Spreekt deze aanbieding u aan? Stuur dan voor 15 december 2018 uw cv met motivatiebrief per e-mail naar jobs@service-citoyen.be en vermeld het onderwerp ‘kandidatuur boekhouder’. Indien (en alleen dan) uw kandidatuur weerhouden wordt, nemen wij met u contact op over de data van de selectieproeven.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: zie Bareme
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@samenlevingsdienst.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Platform voor de Samenlevingsdienst
Hamerstraat 21
1000  Brussel