brugfiguur

Vilvoorde is een aangename stad-aan-het-water waar het gezellig wonen en werken is.
Voor haar dienst Gelijke Kansen legt de stad Vilvoorde een wervingsreserve aan voor halftijdse brugfiguren.

Als brugfiguur werk je op een basisschool met een hoog aantal kwetsbare gezinnen en richt je je hierbij naar de ouder, de school en de buurt. Je werkt aan het verhogen van de betrokkenheid van ouders op school enerzijds en het verhogen van de betrokkenheid van het schoolteam op de thuissituatie anderzijds. Je legt een verbinding tussen de school en de thuissituatie. Op die manier draag je bij tot het verkleinen van de kloof tussen de schoolcultuur en de leefwereld van de kinderen en de ouders, alsook tot de ontwikkeling van een samenwerking in de buurt. Je maakt dus dagelijks de brug tussen school, ouders en kind en de buurt.

Je maakt deel uit van de dienst Gelijke Kansen en je krijgt een vaste school toegewezen.

Je voornaamste competenties zijn: grote sensitiviteit en empathie voor ouders, kinderen en schoolteam, een echte bruggenbouwer, diplomatisch in taal en handelen, creatief in het zoeken naar oplossingen, je neemt initiatief maar altijd in overleg. Je kan projecten opstarten, uitvoeren, evalueren en bijsturen, rekening houdend met de specifieke context. Je kan goed communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

Interesse?  Solliciteer uiterlijk op 28 mei 2019 via: https://www.jobsolutions.be/register/3879

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Minimale bruto beginwedde: 2.412,49 euro/maand (voltijdse functie).
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sollicitaties@vilvoorde.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
stad Vilvoorde
Grote Markt z/n
1800  Vilvoorde