brugfiguur senioren (m/v/x)

Turnhout is een bloeiende en diverse centrumstad met 45 000 inwoners. Bij Stad en OCMW Turnhout werken we met meer dan 700 medewerkers samen op drie sporen: we optimaliseren het welzijn van de inwoners, we creëren een culturele en sportieve stad waar voor iedereen iets te beleven valt en we zorgen voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving aangepast aan hedendaagse noden.

Een seniorenvriendelijke stad is een stad waar we luisteren naar de noden en vragen van senioren, maar waar we ook preventief projecten opzetten om deze doelgroep te behartigen en eenzaamheid te bestrijden. Extra aandacht gaat naar de wijken waar weinig, of minder dan elders, verbinding bestaat. Het lokaal bestuur wil daar nog sterker op inzetten en zoekt daarom een brugfiguur senioren, die met concrete noden van senioren aan de slag gaat, maar tevens meewerkt aan het verder uitbouwen van zorgzame buurten.

SITUERING FUNCTIE

Begin 2020 betekende het startschot voor het Europese project I2I (from isolation to inclusion). In Turnhout werd beslist om rond het thema van eenzaamheid en sociale cohesie met de doelgroep senioren en ouderen aan de slag te gaan. Na een stad- en buurtanalyse zullen er in het najaar van 2020 co-creatiesessies en gesprekken met stakeholders en de doelgroep worden georganiseerd. Op basis hiervan zullen er projecten worden opgezet om eenzaamheid bij deze doelgroep te voorkomen en aan te pakken. Zo zal er worden nagedacht over hoe deze doelgroep op de best mogelijke manier kan worden toegeleid naar het bestaande aanbod en hoe verbondenheid in risicobuurten kan worden versterkt, maar ook het werken met technologieën kan bijvoorbeeld aan bod komen.
De brugfiguur senioren zal dus zowel concreet met senioren en ouderen aan de slag gaan en het aanspreekpunt worden in Turnhout rond eenzaamheid bij senioren, maar zal daarnaast ook een breder perspectief kunnen hanteren op verbondenheid in buurten.

JE TAKEN

1. Je neemt een survey/enquête af bij de doelgroep senioren/ouderen.
Hoe dit er concreet zal uitzien, is nog niet duidelijk. Samen met het projectteam van I2I werk je dit mee uit. Je zal hiervoor een duidelijk aanspreekpunt hebben en opvolging krijgen. De uitvoering van deze opdracht omvat allerlei aspecten:
• Je neemt vragenlijsten af bij senioren en ouderen.
• Je zorgt voor de praktische organisatie van deze afnames en hebt hierbij aandacht voor het halen van deadlines, het opmaken van een planning, het goed informeren van burgers, ….
• Bij een grote hoeveelheid afnames coördineer je de pool van vrijwilligers die hieraan meewerken.
• Je zorgt voor de administratieve verwerking van de resultaten van deze vragenlijsten.
• Je denkt (mee) na over de beleidsmatige betekenis van de resultaten.

2. Je staat mee in voor de organisatie van andere (deel)projecten voor deze doelgroep.
Opdrachten kunnen variëren doorheen de tijd en in functie van evoluerende noden. Zo zal je de co-creatie-sessies binnen het project I2I mee organiseren. Tijdens deze sessies kunnen stakeholders (onderwijs, vzw’s, …) mee nadenken over wat er in Turnhout nodig is of wat een meerwaarde kan zijn. Je kan steeds rekenen op collega’s die dit samen met jou realiseren en op een projectmatige aansturing. Verder wordt er van jou ook verwacht dat je mee nadenkt over de ideeën die uit deze sessies komen en hoe je die naar de praktijk kan vertalen. Enkele mogelijke thema’s:
• Hoe kan deze doelgroep op de best mogelijke manier naar het bestaande aanbod worden toegeleid?
• Hoe kan verbondenheid in risicobuurten worden versterkt?
• Werken met technologieën.

3. Je doet (preventieve) huisbezoeken.
Deze huisbezoeken kunnen plaatsvinden op vraag van de oudere zelf of op vraag van bijvoorbeeld een buur, een familielid, een mantelzorger, een hulpverlener (huisarts, maatschappelijk werker van een dienstencentrum, …).
Daarnaast worden er ook preventieve huisbezoeken georganiseerd. Hoe je dit aanpakt - per buurt, per geboortejaar, … - zal tijdens het project duidelijker worden.

Tijdens het huisbezoek tracht je een zo volledig mogelijk zicht te krijgen op alle levensdomeinen (mogelijkheden en moeilijkheden) en op het sociale luik (context, ondersteuning van de omgeving, sociale contacten, vereenzaming, …).

Met deze observaties en vaststellingen ga je aan de slag:
• Je gaat na welke extra ondersteuning mogelijk is: op welke steunmaatregelingen zou de cliënt recht hebben of een beroep kunnen doen? Je focust hierbij niet enkel op financiële ondersteuning in het kader van onderbescherming, maar ook op hulpmiddelen in de woning, thuishulp via andere organisaties, mogelijkheden rond mobiliteit, …
• Je brengt deze ondersteuning in orde of verwijst de persoon (warm) door en volgt op.
• Je bundelt informatie voor de cliënt of contactpersoon.
• Je brengt de nodige administratie en registratie in orde.
• Je legt en onderhoudt de nodige contacten met andere personen in de context van de cliënt (familie, huisarts, thuiszorg, …).

4. Je bent het aanspreekpunt voor de sociale kaart voor senioren en ouderen.
Specifiek voor deze doelgroep ben jij het aanspreekpunt voor de mogelijkheden qua ondersteuning (zowel naar andere hulpverleners als naar burgers toe). Je bekijkt hoe deze informatie zo duidelijk en breed mogelijk ter beschikking kan worden gesteld. Je houdt deze informatie up-to-date.

JE TALENTEN

• Je legt vlot contact met de doelgroep van senioren en ouderen en hebt een toegankelijke houding. Je gaat flexibel en outreachend in op de noden van deze doelgroep.
• Je hebt een goed observatievermogen, je vangt signalen op en gaat ermee aan de slag.
• Je werkt proactief en aanklampend indien nodig.
• Je communiceert helder met de burger over de praktische afspraken, maar ook over de bedoeling van de vragenlijst of het huisbezoek.
• Je straalt professionaliteit en klantvriendelijkheid uit. Je brengt een huisbezoek als ambassadeur van het lokaal bestuur.
• Een goede kennis van de sociale kaart is een pluspunt. Je legt vlot contact met partners en andere organisaties die met de doelgroep werken.
• Je maakt makkelijk verbinding met het formele en informele aanbod van zorg, welzijn, vrijetijd en wonen.
• Je bent een netwerker en draagt samenwerking hoog in het vaandel, zowel met partnerorganisaties in functie van het buurtwerk als met collega’s van andere diensten in het lokaal bestuur.
• Je bent administratief sterk: je zorgt voor een heldere verslaggeving, maakt zelfstandig de planning van de huisbezoeken op, registreert de resultaten in een helder systeem, je volgt doorverwijzingen en contacten met andere organisaties op, je kunt resultaten clusteren en de grote lijnen hierin zien en weergeven, je stelt de sociale kaart ter beschikking van andere hulpverleners en eventueel van burgers en je volgt de administratieve en communicatieve verplichtingen van Interreg Noordzeeregio nauwgezet op.
• Je hebt inzicht in en voeling met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting, de factoren die mensen en groepen maatschappelijk kwetsbaar maken en nieuwe maatschappelijke bewegingen, stadsontwikkeling en veranderingsprocessen.
• Je bent een creatieve teamspeler en kan je manier van werken aanpassen als de context dit vraagt.
• Je kan zelfstandig een project vormgeven en uitvoeren vanuit vooraf bepaalde doelstellingen. Je zoekt hierbij zelf uit welke stappen je zal nemen om het project vorm te geven.
• Je bent resultaatgericht, maar je kan ook energie halen uit het geduldig en procesmatig werken aan doelstellingen op langere termijn.
• Ervaring met het coachen van vrijwilligers is een meerwaarde. Voeling met het werken binnen een sociale dienst van een OCMW is eveneens een pluspunt.
• Je bent bereid buiten de kantooruren te werken.
• Je kan je vinden in de basiswaarden van Stad en OCMW Turnhout: je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

• Je hebt tenminste een bachelordiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

AANBOD

• Een voltijdse functie van onbepaalde duur op niveau Bv (B1-B2-B3) en de aanleg van een werfreserve. Je minimumloon voor deze functie bedraagt 2 536 euro bruto per maand. Je kan relevante werkervaring meenemen onder bepaalde voorwaarden. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt.
• Een 4/5de tewerkstelling is bespreekbaar.
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, glijdende werktijd.
• Plaats van tewerkstelling: je werkt flexibel vanuit verschillende locaties binnen het lokaal bestuur, o.a. vanuit het Welzijnsonthaal, Stationstraat 80, 2300 Turnhout.

SELECTIEPROCEDURE

• Uiterlijk 10 kalenderdagen na de deadline om te solliciteren ontvang je een uitnodiging voor de selectieprocedure.
• De procedure bestaat uit twee proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en een competentiegericht interview.
• De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.

INTERESSE?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.
Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae toe te voegen.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met donderdag 14 mei 2020.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Campus Blairon 200
2300  Turnhout


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.