Brussels Projectcoördinator (m/v/x)

CONTEXT
Dokters van de Wereld België is een medische niet-gouvernementele organisatie (ngo), lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld. Onze ngo draagt zorg voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, slachtoffers van natuurrampen, vluchtelingen, minderheidsgroeperingen, straatkinderen en al wie van gezondheidszorg uitgesloten is. Als internationale solidariteitsorganisatie legt Dokters van de Wereld getuigenis af van de obstakels voor zorgtoegang en de inbreuken tegen de rechten van de mens en de menselijke waardigheid en zet acties op in verschillende landen waaronder België, waar de vereniging dagelijks mensen verzorgt die van medische zorg uitgesloten zijn.

DOEL VAN DE FUNCTIE
De coördinator beheert en ontwikkelt het strategisch plan van de Brusselse projecten om de coherentie te verzekeren met de missies bepaald in het strategisch plan van Dokters van de Wereld.
De coördinator leidt een groep van 15 medewerkers die mee de verschillende projecten in de Brusselse regio opstarten.

VOORNAAMSTE TAKEN
Waken over de coherentie van de Brusselse projecten met de missies in het strategisch plan:
• De actieplannen van de Brusselse verantwoordelijken opvolgen en hen helpen om hun doelstellingen te behalen;
• Meehelpen bij het uitwerken van meetinstrumenten voor de Brusselse projecten (boord-tabel, evaluatie, enz.);
• De indicatoren opvolgen en analyseren;
• Samen met de verantwoordelijken specifieke actieplannen opstellen voor het geheel van de Brusselse projecten;
De ploegen van de Brusselse projecten coördineren:
• Informatie-uitwisseling en communicatie tussen de projectverantwoordelijken bevorde-ren;
• Contactpersoon en probleemoplosser voor de Brusselse verantwoordelijken;
• Maandelijkse vergaderingen organiseren met de Brusselse verantwoordelijken;
• Maandelijkse vergaderingen organiseren met de volledige Brusselse ploeg;
• De personeelsbehoeften voor Brussel bepalen en meehelpen bij de aanwerving van nieu-we medewerkers;
• Zorgen voor een correcte opleiding van de medewerkers, aangepast aan de noden van hun functie; zo nodig opleiding en coaching organiseren;
• Nieuw aangeworven verantwoordelijken begeleiden en hun integratieplan opvolgen;
• Jaarlijks functioneringsgesprek organiseren met de verantwoordelijken.
Financiële en administratieve opvolging:
• Samen met de projectleiders de subsidies aanvragen en de dossiers analyseren en opvol-gen;
• Samen met de projectleiders en verantwoordelijken de jaarbudgetten opstellen en opvol-gen;
• Activiteitsverslagen coördineren en administratief aanspreekpunt voor subsidiedossiers van de Brusselse projecten.
Samenwerkingsverbanden opzetten met externe partners:
• Deelnemen aan Brusselse colloquia, vergaderingen, overlegplatformen in verband met kwetsbare gezondheid en zorgtoegang;
• Dokters van de Wereld vertegenwoordigen bij Brusselse events door externe partners en officiële instanties;
Communicatieactiviteiten opzetten:
• Tussen de verantwoordelijken en het departement communicatie, de externe communica-tieboodschap bepalen (pleitbezorging);
• De actualiteit en het nieuw Brussels beleid op gebied van gezondheid, migratie en hulp aan personen opvolgen en de ploegen hierover informeren.
Zorgen voor verslagen en rapporten van de verschillende activiteiten:
• Verslag maken van de vergaderingen in verband met de Brusselse projecten.
Deze verantwoordelijkheden worden specifiek en transversaal toegekend op basis van een individueel jaarlijks actieplan, opgesteld in overleg tussen de verantwoordelijke en de betrokken medewerker.

UW PROFIEL
• Master in: sociale wetenschappen, volksgezondheid, ontwikkelingssamenwerking, ma-nagement, rechten, ...
• 5-jarige project/teammanagementervaring
• Goede kennis van het Brusselse beleid inzake gezondheid en persoonlijke assistentie
• Kennis van het Brusselse netwerk is een plus
• Informatica: een goede kennis van Office
• Talen: Nederlands en Frans, een goede schriftelijke of mondelinge kennis van het Engels
• Een vlotte pen
• Uitstekende communicatieve vaardigheden

WIJ BIEDEN
• Een voltijds contract van onbepaalde duur.
• Een brutoloon van 3.066,54 € voor 0 jaar ervaring en een brutoloon van 3.373,19 € voor 10 jaar ervaring. Pertinente werkervaring erkend.
• Maaltijdcheques en terugbetaling van openbaar vervoer.
• Een dynamische en internationale werkomgeving.
• Een strategische functie, verrijkend en doorslaggevend voor de projecten van Dokters van de Wereld-BE.

INTERESSE?
Wil je ons team graag versterken, stuur uw CV en motivatiebrief adhv online sollicitatie via de onderstaande link, voor 31/08/2018:
https://www.doktersvandewereld.be/kandidatuur-2018-07-belgische-projecten-brussels-project-coordinator

Enkel de kandidaten geselecteerd voor een interview, zullen gecontacteerd worden. Dvdw bedankt u hartelijk voor de interesse die u toont voor onze organisatie en wenst u veel succes in uw verdere loopbaan.

Dvdw behoudt zich het recht voor om de vacature vroegtijdig af te sluiten. Bedankt voor uw begrip, hiervoor.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
DvdW Brussel
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles