Buddy - Activiteiten 11-jarige jongen met verstandelijke beperking

Isa is een jongen van 11j. Hij groeit op in een meertalig gezin (Russisch-Turks en Nederlands op school) met 4 oudere kinderen. De ouders willen dat hij nog meer gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling -  in het Nederlands.
Isa is een lieve en vrolijke jongen, die meestal enthousiast meedoet met activiteiten die aangeboden worden.

Regelmatig (bv. 2 à 4 x per maand) een activiteit doen met Isa. Bijvoorbeeld: voorlezen, een spel spelen, een museum bezoeken,...

We denken in het bijzonder aan studenten of net afgestudeerden in één van volgende opleidingen:
- kleuterleid(st)er
- leerkracht
- logopedie
- sociaal werk

Maar iedereen met een hart voor kinderen en een ontwikkelingsgerichte kijk is welkom!

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Loon: Eventueel een (kleine) vergoeding
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij diane.vercaigne@vclbgent.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Bij Isa thuis (regio Gent)
Halvemaanstraat 96
9040  Gent