Buddy van een (ex) gedetineerde in Zuid-Oost-Vlaanderen

Project: Brug Binnen buiten in Zuid- Oost-Vlaanderen

Een CAW biedt deskundige hulpverlening aan iedereen die een welzijnsvraag heeft. In dit project worden gedetineerden, in de moeilijke periode na hun vrijlating, gecoacht en ondersteund door een buddy om contact te leggen met andere diensten en met hun omgeving. Als buddy geef jij mensen in kwetsbare situaties opnieuw vertrouwen en respect door jouw inzet en aanwezigheid.
De kennismaking en de start van het buddyschap gebeurt drie maanden voor de vrijlating.

 Wij bieden jou: 
- de mogelijkheid om je wereldbeeld te verruimen en kennis te maken met de doelgroep.  
- een duidelijk kader met permanente ondersteuning door een professionele vrijwilligerscoach.
- vormingen, samenkomsten en een kosteloze opleiding. 
- een vrijwilligersverzekering en kostenvergoeding.  
- aandacht voor jouw kwaliteiten en talenten.
- een match die zo goed mogelijk gemaakt is ifv jouw verwachtingen en competenties.

Wij zoeken een vrijwilliger die zich als buddy wil inzetten om:
- één pas-vrijgekomen gedetineerde te coachen bij het zoeken van hulp/netwerk/ vrijetijds-besteding in de eigen omgeving. Je brengt hem in contact met diensten en verenigingen, en gaat indien nodig mee. Je bekijkt op welke manier de band kan hersteld worden met familie en vrienden.
- coachende gesprekken te voeren.
- hem te ondersteunen bij praktische of administratieve zaken en hem wegwijs te maken in de gemeente of stad waar hij zich wil vestigen.  

Wij zoeken een buddy die:  
- min. 21 jaar en flexibel is. Zich gemakkelijk kan verplaatsten in een straal van 20 km rond Oudenaarde. (te bespreken)
- bereid is om de verplichte vorming te volgen op 23 febr, 9 en 23 maart 2019
- open staat voor zelfreflectie.
- vlot omgaat met de computer, zodat info bijhouden ifv het traject en hierover communiceren  met de betrokken hulpverleners, geen probleem is.
- meerdere talen kent. Dit is een pluspunt.
- 4 uur per week tijd kan vrijmaken gedurende min 6 maand. Het moment wordt bepaald door de eigen agenda’s.
- openstaat voor en respectvol omgaat met verschillende culturen, opvattingen, religies, …  
- eigen grenzen kan aangeven en die van anderen respecteert
- sociaal, geduldig, consequent en empathisch is, maar ook treffend en coachend verwoordt waar iets over gaat.
- zelfstandig kan werken, van aanpakken weet en durft doorzetten.
- geen strafblad heeft.

Graag hier inschrijven 
of
heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met: 

Marleen Bolangier - tel: 0471 46 67 25 - vrijwilligers@cawoostvlaanderen.be

Details Meer informatie Werkgever
CAW Oost-Vl
Visserij 153
9000  Gent