Buddy van een persoon in een kwetsbare situatie te Gent

Een CAW biedt deskundige hulpverlening aan iedereen die een welzijnsvraag heeft. In dit project worden cliënten gecoacht en ondersteund door een buddy om contact te leggen met andere diensten en met hun omgeving. Als buddy geef jij mensen in kwetsbare situaties opnieuw vertrouwen en respect door jouw inzet en aanwezigheid.

Wij bieden jou: 
- de mogelijkheid om je wereldbeeld te verruimen en kennis te maken met de doelgroep.  
- een duidelijk kader met permanente ondersteuning door een professionele vrijwilligerscoach.
- vormingen, samenkomsten en een kosteloze opleiding. 
- een vrijwilligersverzekering en kostenvergoeding.  
- aandacht voor jouw kwaliteiten en talenten.
- een match die zo goed mogelijk gemaakt is ifv jouw taak, verwachtingen en competenties. 

Wij zoeken een vrijwilliger die zich als buddy wil inzetten om:
- één cliënt te coachen bij het zoeken van hulp/netwerk/ vrijetijdsbesteding in de eigen omgeving. Je brengt hem/haar in contact met diensten en verenigingen en gaat indien nodig mee.
- coachende gesprekken te voeren.
- de cliënt te ondersteunen bij praktische of administratieve zaken, afhankelijk van de vraag.

Wij zoeken een buddy die:  
min. 18 jaar en flexibel is. Zich gemakkelijk kan verplaatsten in een straal van 20 km rond Gent. (te bespreken)
- bereid is om de verplichte vorming te volgen
- open staat voor zelfreflectie.
- vlot omgaat met de computer, zodat info bijhouden ifv het traject en hierover communiceren met de betrokken hulpverleners, geen probleem is.
- meerdere talen kent. Dit is een pluspunt.
- 4 uur per week tijd kan vrijmaken gedurende min 6 maand. Het moment wordt bepaald door de eigen agenda’s en het traject die de cliënt loopt.
- openstaat voor en respectvol omgaat met verschillende culturen, opvattingen, religies, …  
- eigen grenzen kan aangeven en die van anderen respecteert. 
- sociaal, geduldig, consequent en empathisch is, maar ook treffend en coachend verwoordt waar iets over gaat.
- zelfstandig kan werken, van aanpakken weet en durft doorzetten.

 Graag hier inschrijven.
 Of 
Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met: 

Marleen Bolangier - tel: 0471 46 67 25 - vrijwilligers@cawoostvlaanderen.be

Details Meer informatie Werkgever
CAW Oost-Vl
Visserij 153
9000  Gent