Buurtwerker (m/v/x) voor Buurtwerk Zaventem

Riso Vlaams-Brabant zoekt een buurtwerker die een nieuw op te richten buurtwerking in Zaventem mee wil uitbouwen tot een kwaliteitsvolle en vertrouwde plek voor buurtbewoners en partners. Een plek waar sociale grondrechten zoveel meer zijn dan een droog artikel in de grondwet en samen een hefboom vormen voor een menswaardig leven. Een plek van ontmoeten en verbinden van mensen.

Je bent verantwoordelijk voor:

Samen met de partners en na grondige terreinverkenning bouw je de buurtwerking uit;

Samen met een ploeg vrijwilligers zet je (buurtgerichte) activiteiten en projecten op. Jij stuurt hierbij de groep vrijwilligers aan;

Je gaat op zoek naar knelpunten en kansen in de wijk om mee aan de slag te gaan om de leefbaarheid in de wijk voor de kwetsbare buurtbewoners te verhogen;

Samen met partners zet je een emancipatorisch aanbod van activiteiten op in de buurt om kwetsbare buurtbewoners te versterken;

Je onderhoudt nauwe banden met hulp- en dienstverleners om signalen uit de wijk op te vangen en je gaat ermee aan de slag;

Je verzorgt de externe communicatie van het buurtwerk via onder andere een maandelijkse nieuwsbrief en een Facebookpagina;

Je bent verantwoordelijk voor de financiële en praktische administratie van het project.


Ben je enthousiast, ondernemend, sociaal geëngageerd, creatief, positief denkend, vlot in omgang en wil je aan de slag met maatschappelijk kwetsbare groepen in Zaventem ? Stel je dan zeker kandidaat!

 

Je bezit volgende kenmerken:

Je hebt minimaal een bachelor diploma in sociale, sociaal-culturele of pedagogische richting of gelijkwaardig door ervaring

Je hebt bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie

Je hebt inzicht en voeling met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting

Je bent vlot in contacten met en hebt interesse voor alle doelgroepen in de wijk: kinderen, tieners, jongeren, kwetsbare mensen, mensen zonder en met migratie-achtergrond, senioren,…

Je bent een teamplayer

Je wordt gedreven door het werken met mensen; je wil daarbij vooral werken mét mensen i.p.v. voor mensen en je wil het beste uit ieder halen

Samenwerken is je 2e natuur. Je zoekt actief samenwerking op met organisaties en instanties op alle levensdomeinen.

Je legt vlot contacten met het lokaal beleid en stadsdiensten zodat ze mee willen investeren in de buurt

Je heb zicht op nieuwe maatschappelijke bewegingen, stadsontwikkeling en veranderingsprocessen

Bereidheid tot avond- en weekendwerk

Rijbewijs en wagen zijn een pluspunt


Wij bieden

Een voltijds contract van onbepaalde duur; aanwerving: zo snel mogelijk

Verloning op basis van PC 329, barema B1c, relevante anciënniteit wordt in acht genomen,  http://www.som.be/site/public/store/Service/Baremas_leden/Barema319_01-2018_10.pdf

Standplaats: Zaventem   

Andere tegemoetkomingen: woon-werk verkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie

Vormingsmogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de jobinhoud

Coaching op maat door een stafmedewerker van Riso Vlaams-Brabant.

Riso Vlaams-Brabant voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

 

PROCEDURE

we verwachten je motivatiebrief met CV (elk in een bestand opgeslagen onder jouw naam en voornaam!) ten laatste op 28 augustus, 11 u. bij hilde.timmermans@samenlevingsopbouw.be met als onderwerp ‘sollicitatie buurtwerk Zaventem’.

Weerhouden kandidaten worden per mail of telefonisch verwittigd op 30 augustus.

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 5 september in Zaventem.  

Meer info

www.risovlb.be, met competentie- en functieprofiel op http://risovlb.be/vacatures

Of via Kirsten Saenen, stafmedewerker  –  016 44 15 90  of  0497 789 897

CONTEXT

Buurtwerk Zaventem is een van de projecten van Riso Vlaams-Brabant vzw, erkend als regionaal instituut voor samenlevingsopbouw. Opbouwwerkers en buurtwerkers zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Onze focus ligt op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op waarmee we naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele problemen in de maatschappij.  Participatie van de doelgroep zelf en samenwerking met partners zijn  hierbij belangrijke sleutelwoorden.

We werken op 2 domeinen:
Het realiseren van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
De toegankelijkheid van het aanbod binnen aandachtsgebieden verhogen, werken aan het samenleven in dit gebied en aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving.

We doen dit via twee kernopdrachten: een agogische (versterken van mensen) en een politieke kernopdracht (veranderen van structuren, beleidsbeïnvloeding).

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Verloning op basis van PC 329, barema B1c, relevante anciënniteit wordt in acht genomen, http://www.som.be/site/public/store/Service/Baremas_leden/Barema319_01-2018_10.pdf
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij hilde.timmermans@samenlevingsopbouw.be
    met referentie ‘sollicitatie buurtwerk Zaventem’
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
BW Zaventem
ntb ntb
1930  Zaventem