Maatschappelijk werker voor buurtwerk gevraagd

Buurtwinkel Anneessens zoekt een voltijdse medewerker

vzw Buurtwinkel Anneessens ontwikkelt projecten die kaderen in een duurzame ontwikkeling van de Anneessenswijk in Brussel. Dat doet de organisatie samen met bewoners en met andere organisaties in de buurt.

De Buurtwinkel is een geïntegreerd wijkcentrum met een lage drempel. De verschillende deelwerkingen werken elk aan de realisatie van de gezamenlijke visie:

- sociaal onthaal en sociale dienst

- basiswerking met laagdrempelig sociocultureel activiteitenaanbod en vrijwilligerswerking.

- een vereniging waar armen het woord nemen

- de klusjesdienst

- lokale en bovenlokale netwerken van organisaties die dezelfde doelstellingen delen

De vzw Buurtwinkel is meer dan het geheel der delen. Vanuit hun eigenheid werken de deelwerkingen binnen het kader van een overkoepelende missie en visie rond gedeelde doelstellingen met betrekking tot de wijk en haar bewoners.

Wij zoeken een medewerker om de ‘vereniging waar armen het woord nemen’ (VWAWN) te ondersteunen en verder uit te bouwen binnen de geïntegreerde wijkwerking en haar netwerk.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

- je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de 6 decretale opdrachten van de vereniging:

+ armen en niet-armen samenbrengen in een onafhankelijke vzw

+ armen het woord geven

+ werken aan maatschappelijke emancipatie

+ werken aan maatschappelijke structuren

+ werken aan solidariteit tussen armen en niet-armen via dialoog en vorming

+ actieve openheid, blijven zoeken naar de buurtbewoners met specifieke aandacht voor de allerarmsten voor actieve deelname aan de werking

- je houdt een vinger aan de pols van het lokale en bovenlokale beleid en vertaalt politieke dossiers naar de deelnemers van de werking

- je organiseert wijkbewoners rond wijk- en armoedegebonden thema’s en vertaalt samen met hen deze realiteit naar beleid en maatschappelijke structuren

- je overlegt met andere verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Brussels Platform Armoede en realiseert samen overkoepelende acties en projecten

- je bent verantwoordelijk voor de administratie van en verslaggeving over de activiteiten: 

+ m.b.t. verantwoording van de subsidies voor de VWAWN

+ voor het jaarverslag van Buurtwinkel

- je werkt mee aan de uitbouw van het buurthuis tot een geïntegreerd wijkcentrum: 

+ je zoekt actief naar synergiën tussen de verschillende deelwerkingen

+ je werkt mee aan het onthaal en de sociale dienstverlening van de vzw

+ je werkt een vrijwilligersbeleid uit,  je coördineert de vrijwilligerswerking en je breidt de vrijwilligersploeg uit

- je onderhoudt en activeert mee de verschillende netwerken van organisaties waarin De Buurtwinkel actief is

-  je volgt individuele cases en dossiers op en vertaalt deze naar collectieve acties

- je werkt onder leiding van de coördinator van vzw Buurtwinkel

Profiel:

-  je hebt een sterke visie op armoedebestrijding met inspraak en participatie van mensen in armoede

-  werken aan een goede samenwerking met mensen uit de buurt en met andere organisaties in de buurt vind je vanzelfsprekend

-  je kan zelfstandig en probleemoplossend werken, maar je bent tegelijk een teamspeler

-  je bent een kei in het organiseren en plannen van acties en projecten, maar ook van je administratie

-  je werkt resultaatgericht, pragmatisch en nauwkeurig

-  je bent stressbestendig en kan omgaan met druk en deadlines

- je straalt motivatie en werkplezier uit

Vereiste opleiding en ervaring:

- bachelor in de humane wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring

- je hebt werkervaring in de non-profit sector, bij voorkeur in het werken met mensen in armoede

- je kent de armoedeproblemen in een grootstedelijke context

- je hebt een goede kennis van procesmatig werken en methodieken voor groepswerk of bent bereid om die snel te verwerven

- je kent Brussel, de Brusselse instellingen en het Brussels sociaal werkveld goed

- je bent goed communicatief in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk

Wij bieden:

- indiensttreding vanaf 17 september 2018

- voltijds contract van onbepaalde duur

- verloning volgens PC 329 barema B1c

Selectieprocedure:

Stuur ten laatste op 15 augustus per e-mail een CV en motivatiebrief naar:

Vzw Buurtwinkel Anneessens

t.a.v. voorzitster Lief Vandevoort

lief.vandevoort@skynet.be

De selectie zal plaatsvinden in de tweede helft van de maand augustus en gebeurt in 2 fasen:

- een eerste selectie op CV en schriftelijke motivatie

- een gesprek met jury

 

Buurtwinkel Anneessens selecteert kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, gender of culturele achtergrond.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: PC 329 Bb1c
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij lief.vandevoort@skynet.be
    met referentie Kandidatuur medewerker
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
De Buurtwinkel
Anneessensplein 13
1000  Brussel