CAMPAGNEVERANTWOORDELIJKE voor gemeenten in Vlaanderen

Achtergrondinformatie

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw (www.samenlevingsdienst.be) is een federatie van organisaties die de implementatie van een samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 tot 25 jaar bevordert. Ons doel is om een wet te bekomen die de Samenlevingsdienst in België regelt, zoals de bestaande nationale programma's in Nederland, Duitsland, Frankrijk.... Het doel is om jongeren uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid te bieden om gedurende zes maanden betrokken te zijn bij een gemeenschapsdienst (projecten voor gemeenschappelijke goederen op het gebied van milieu, toegang tot onderwijs, hulp aan personen en solidariteit, humanitaire actie....) en hen tegelijkertijd een opleiding te geven die bijdraagt tot hun persoonlijke ontwikkeling. Sinds 2011 implementeert het Platform een operationele samenlevingsdienst in heel België.

Om gemeenten en gemeentelijke vertegenwoordigers bewust te maken van het belang en het nut van de implementatie van een samenlevingsdienst in België, heeft het Platform voor de samenlevingsdienst een campagne ontworpen die vier niveaus van verbintenis weergeeft: ondersteuning, informatie, opvang en financiering. Details van deze campagne en alle relevante informatie zijn beschikbaar op de website van de campagne: https://www.macommunepourleservicecitoyen.be/onthaal

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw bestaat al 10 jaar en telt nu 29 vaste medewerkers.

Functie

Campagneverantwoordelijke voor de Vlaamse gemeenten.

 

Opdracht

Onder toezicht van de communicatieverantwoordelijke en het managementteam, neem je deel aan de uitvoering van een communicatiecampagne gericht op de gemeenten in België, waarvoor je verantwoordelijk bent voor de Vlaamse gemeenten. Als "campagnemedewerker", zet je de campagne in Vlaanderen op poten volgens het actieplan van het project. Concreet coördineer je de agenda van vergaderingen met de gemeenteraden, beheer je een teamplanning, verzamel, sorteer en actualiseer je een databank. Je neemt de nodige stappen om het project aan zoveel mogelijk burgemeesters en schepenen voor te stellen (e-mails versturen, telefoneren, vergaderingen met het college van burgemeesters en schepenen plannen, enz.). Na een opleiding en begeleiding bij de presentatie van de campagne aan de lokale autoriteiten, benader je zelf de gemeenten, in eerste instantie begeleid door de regionale coördinator of de adjunct-directeur. Tijdens deze ontmoetingen maak je het project Samenlevingsdienst bekend en erkend aan de gemeentelijke vertegenwoordigers van Vlaanderen en leg je de basis voor nieuwe partnerschappen.

Je maakt deel uit van een campagneteam bestaande uit de communicatiemanager en een andere campagnemedewerker voor de Franstalige kant. Je deelt informatie en schrijft activiteitenverslagen over de vooruitgang van de campagne.

Deze missie vereist goede organisatorische, communicatieve - en argumentatievaardigheden.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een profiel dat de volgende vaardigheden en ervaring samenbrengt:

- Diploma: Master in communicatie, politieke wetenschappen, sociale wetenschappen, marketing of andere diploma die gelijkwaardige competenties kan aantonen;

- Goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden;

- Nederlands als moedertaal en kennis van het Frans; 

- Goede kennis van IT-tools met betrekking tot communicatie: office suite (woord, exell), presentatietools (powerpoint, enz.), mailingtools, database (filemaker)....

- Zeer goede schrijfvaardigheden;

- Proactiviteit, autonomie en initiatief;

- Organisatie, structurering, betrouwbaarheid, in een dynamische werkomgeving;

- Besluitvorming en reactiviteit;

- Vermogen om periodes van intense activiteit aan te gaan (stressbestendigheid);

- Het respecteren van de waarden van de organisatie en een actieve interesse voor het Citizen Service project (www.service-citoyen.be);

- Naleven van de deontologie en het beroepsgeheim

Vereiste kwaliteiten

- Sterke organisatorische vaardigheden.

- Sterk vermogen om als team samen te werken, maar ook om zelfstandig te werken.

- Goede communicatieve vaardigheden, duidelijke en effectieve mondelinge expressie, gemak om in het openbaar te spreken. 

- Initiatief en creativiteit.

- Georganiseerd, gedisciplineerd en precies.

- Kritisch en constructief denkend.

- Open mind; gevoeligheid voor de interculturele dimensie.

- Een rijbewijs is een troef.

Werkplek en werkregime

- Brussel, Hamerstraat 21 (vlakbij het metrostation Kunst-Wet);

- Voltijds;

-  Beroepsinlevingsstage van 6-maanden met een vergoeding van € 796,90; (http://www.actiris.be/ce/tabid/197/language/nl-BE/De-beroepsinlevingsovereenkomst.aspx)

- Aanwerving, zo snel mogelijk

Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 25 januari 2019 per e-mail naar jobs@samenlevingsdienst.be" met als titel "Kandidatuur Stage Gemeenten Campagne".

>> Alleen de geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht van de data voor de test

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Beroepsinlevingsstage van 6-maanden met een vergoeding van € 796,90;
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@samenlevingsdienst.be
    met referentie Kandidatuur Stage Gemeenten Campagne
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Platform voor de Samenlevingsdienst
Hamerstraat 21
1000  Brussel