CENTRUMARTS (M/V/X)

Datum van publicatie:05/07/2018

Fedasil zoekt een:

 

CENTRUMARTS (M/V/X)

 

Werfreserve

Ref:  99007-232

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en het coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

 • Plaats van tewerkstelling:

   

  Klein Kasteeltje

  Negende Linielaan 27

  1000 Brussel

   

   

 • Context van de functie:

   

  Het Klein Kasteeltje is een federaal opvangcentrum voor asielzoekers. Haar missie is om op een professionele en respectvolle manier onderdak te bieden en een aangepaste omkadering en oriëntatie te voorzien bij de uitbouw van de toekomst van de bewoners. Hierbij hoort, conform de opvangwet, ook een medische begeleiding in de eerste en de tweede lijn.

   

Het Klein Kasteeltje vangt ongeveer 853 bewoners op en telt 120 medewerkers. U werkt  samen in een multidisciplinair team met andere artsen, verpleegkundigen, administratieve medewerkers en een psycholoog (halftijds). U houdt consultaties en draagt actief bij tot de organisatie van de medische dienst.

 

 • Doel van de functie:

  Het organiseren van dagelijkse eerstelijnszorgen ten bate van de centrumbewoners en het bewaken van de algemene gezondheidssituatie binnen het centrum, met bijzondere aandacht voor de specificiteit en de medische kwetsbaarheden van de doelgroep, zodat een kwalitatief preventief en curatief zorgaanbod gegarandeerd wordt.

   

   

 • Takenpakket:

 • U waarborgt een kwalitatieve en continue eerstelijnszorg ten bate van de individuele bewoners, in overeenstemming met uw ethische beroepscode en de specifieke richtlijnen die ontwikkeld worden door Fedasil: bescherming van de volksgezondheid, consultaties en opvolging van de intakes die door de verpleegkundigen worden uitgevoerd, opvolging van TBC, opvolging voor Kind&Gezin

 • U verwijst patiënten naar specialisten als dit echt noodzakelijk is en doet de nodige opvolging hieromtrent.

 • U hebt bijzondere aandacht voor het psychische lijden en zoekt naar de meest geschikte antwoorden in samenspraak met de sociale dienst

 • U bent verantwoordelijk voor het goede beheer en de opvolging van de medische dossiers en u geeft de nodige informatie aan de verpleegkundigen voor de opvolging van de patiënten en met het oog op multidisciplinair overleg

 • U werkt actief mee aan bestaande projecten en start nieuwe projecten op met en voor de bewoners. U ondersteunt en geeft coaching aan de verpleegkundigen bij de screening.

 • Uw profiel:

   

 • U hebt een diploma van arts, U bent ingeschreven bij de Orde van Geneesheren en U bent gemachtigd om zelfstandig geneeskunde uit te oefenen in België.

 • Erkenning als huisarts is een pluspunt.

 • Een opleiding in Tropische Geneeskunde of een professionele ervaring in het buitenland is een voordeel.

 • Nuttige beroepservaring als arts is vereist. Goede praktische kennis van het Frans. Kennis van andere talen is een voordeel.

 • Praktische pc-vaardigheid (Internet, Word, Excel, PowerPoint)

 • Interesse in het doorgedreven gebruik van het elektronisch medisch dossier en de e-gezondheid faciliteiten die door de overheid ter beschikking worden gesteld

 • U kan goed omgaan met stress- en conflictsituaties.

 • U werkt graag in team en u bevordert de multidisciplinaire samenwerking met andere diensten.

 • U bent flexibel, initiatiefrijk en creatief in het benaderen van problemen.

 • U bent enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

 • U kan mensen tot rust brengen en toch steeds strikt blijven.

 • U bent exact en precies in uw werk.

 • U hebt oor voor de klachten van de bewoners, in het bijzonder voor psychische problemen.

 • Ons aanbod:

 • Samenstelling van een wervingsreserve: een arbeidscontract van bepaalde duur, onbepaalde duur, vervangingscontract, voltijds of deeltijds in functie van de vacante betrekkingen.

 • Bruto geïndexeerd maandloon volgens de geldende barema’s behorend bij het niveau A2 en afhankelijk van eventuele nuttige beroepservaring, tussen 3.609 € en 4.401 €.

 • 26  vakantiedagen op jaarbasis pro rata de arbeidsprestaties (direct bij indiensttreding).

 • Mogelijkheid tot gratis treinabonnement en vergoeding van het tram, - en busvervoer in kader van het woon-werkverkeer.

 • Maaltijdcheques.

Als u kiest voor Fedasil, dan kiest u voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang. Wij zijn een organisatie, waarin flexibiliteit en vernieuwing gewaardeerd en gestimuleerd worden!

 • Selectieprocedure:

Hebt u interesse in deze functie, stuur dan via de site www.fedasil.be, klik op “ Werken bij Fedasil ” en zendt uw motivatiebrief, curriculum vitae + een kopie van je diploma (officieel bewijs van deze gelijkwaardigheid als nodig is + bewijs van het slagen van een taalexamen van Selor.)

Kandidaatstelling is mogelijk tot uiterlijk 08/08/2018 inbegrepen (middernacht).

De selectiecommissie beoordeelt alle kandidaturen. Enkel de max 12 kandidaten die het best

beantwoordden aan het geheel van functievereisten zullen worden uitgenodigd voor de

eigenlijke selectie. Alle kandidaturen zullen worden beoordeeld via een voorselectie op basis van het cv.

Selectie: een of 2 mondeling interviews, voorafgegaan door een praktische schriftelijke of geïnformatiseerde proef beoogt de evaluatie van de professionele competenties, vaardigheden attitudes van de motivatie en affiniteit met het werkterrein.

De selectieproeven zullen doorgaan vanaf 20/08/2018

Als je beschikt over een buitenlands diploma dan wordt je verzocht een officieel bewijs van homologatie mee te sturen met uw kandidatuur. U kunt zich hiervoor wenden tot het Ministerie van Onderwijs. Als je diploma behaald werd in een andere taal dan het Nederlands, dien je bovendien te slagen in een taalexamen georganiseerd door Selor. Gelieve het bewijs van slagen voor dit examen eveneens mee te sturen met je kandidatuur.

Wij promoten diversiteit. Mensen met een handicap worden extra gestimuleerd om hun kandidatuur in te dienen. Fedasil biedt de mogelijkheid om de selectieprocedure en het werk aan te passen aan hun specifieke noden. Indien u een aanpassing wenst van de aanwervingsprocedure, gelieve dit dan te vermelden in uw kandidatuur.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar.

Indien u meer inlichtingen wenst over deze functie, aarzel dan niet om contact op te nemen met Heleen Gijs  op 02/250 0511 of heleen.gijs@fedasil.be

Deze vacature werd door S&O intern verspreid via Inet naar de medewerkers van alle federale opvangcentra en via het mededelingenbord van de afdeling Selectie & Ontwikkeling van het hoofdbestuur.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon:  Bruto geïndexeerd maandloon volgens de geldende barema’s behorend bij het niveau A2 en afhankelijk van eventuele nuttige beroepservaring, tussen 3.609 € en 4.401 €.
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie 99007-232
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
OC Klein Kasteeltje
Negende Linielaan 27
1000  Brussel