Chirojeugd Vlaanderen zoekt nieuwe voorzitter (m/v/x)

Functie

Als voorzitter vorm je samen met je drie medevoorzitters, de inhoudelijk en beleidscoördinator, de proost en de directeur Chiro de agenda. De Agenda houdt het overzicht op het reilen en het zeilen van de gehele jeugdbeweging en geeft mee richting aan de jeugdbeweging. Daarvoor organiseert ze inspraakmomenten: ze is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de Chiroraad, het Chiroforum en de Nationale Planning. Hiervoor voorziet ze ook ondersteuning: ze bepaalt de inhoud van de personeelsinzet van de jeugdbeweging. De Agenda heeft een helikopterzicht: ze volgt inhoudelijke lijnen op, waakt over het vrijwilligersbeleid, implementeert de beleidsnota, zorgt dat thema’s geïnitieerd worden en bekijken hoe de organisatie kan ontwikkelen. Cruciaal is een goede relatie met kaderploegen, daarvoor onderhoudt ze een goed contact met alle ploegen. De Agenda vertegenwoordigt de jeugdbeweging zowel intern: in de bestuurswerkingen van de Groep Chiro (dagelijks bestuur, beleidsraad,
beheersgroepen) maar ook extern: zij zijn het gezicht van Chirojeugd Vlaanderen op evenementen
en in de media. Ze beantwoorden ook het contact met externe partners.

Helikopterzicht van de jeugdbeweging bewaren

 • Je stuurt en coördineert de werking van al de organen van de beweging.
 • Je volgt inhoudelijke thema’s binnen de beweging op, en zet deze op de agenda waar en wanneer nodig.
 • Je zetelt mee in de Beleidsraad (1x/maand), en de Beheersgroep Chiro of het Dagelijks Bestuur (1x/maand)
 • Je volgt de taakverdeling van de educatief medewerk(st)ers op.
 • Je denkt na over de Chirostructuur, en de Chiro op lange termijn.

Inspraakmomenten organiseren

 • Je zit een grote vergadering voor. (1x/maand)
 • Je bereidt de vergaderingen van de Chiroraad en/of het Chiroforum voor met de agenda (2x/maand)..
 • Je werkt de Chiroraad en het Chiroforum verder uit en organiseert de nationale planning.

De Chiro intern en extern vertegenwoordigen

 • Je bent het uithangbord van de Chiro en komt zo ook naar buiten (startdagen, Krinkel, …)
 • Je neemt deel aan een peter/meterschap om de nationale ploegen te ondersteunen.
 • Je volgt het nieuws uit de jeugdsector op, en de inname van standpunten.
 • Je beantwoordt postvragen.

Profiel

Helikopterzicht van de jeugdbeweging bewaren

 • Je kunt het overzicht behouden over de Chirostructuur en –thema's.
 • Je hebt oog voor het grotere geheel en kan in functie van het grotere geheel denken.
 • Je wil mee de link vormen tussen de Chirowerking en de financiële Chirostructuur.
 • Je hebt interesse in beleidsmateries.
 • Je vergadert graag.

Inspraakmomenten organiseren

 • Je kunt in een ploeg werken.
 • Je wil meewerken aan de (verdere) uitbouw van de Chirovisie en –structuur.
 • Je kan op korte tijd veel informatie verwerken.
 • Je hebt een luisterend en begripvol oor.

De Chiro intern en extern vertegenwoordigen

 • Je kunt mensen en ploegen motiveren.
 • Je kan ideeën vlot, duidelijk en overtuigend verwoorden.

Algemeen

 • Je bent bereid je regelmatig naar Antwerpen en/of de as Antwerpen/Brussel/Gent te begeven.
 • Je bent bereid je voor minstens 3 werkjaren te engageren.
 • Je bent bereid om gedurende de periode van je voorzitterschap geen politiek mandaat op te nemen.
 • Je bent maximum 32 jaar bij de start van een mandaat en nooit ouder dan 35 jaar.

Pluspunten (geen vereisten, wel mooi meegenomen)

 • Je hebt je kaderervaring in de Chiro.
 • Je hebt ervaring in het leiden van grote vergaderingen en het modereren van discussies.
 • Je kent de Chirovisie en kan ze gemakkelijk vertalen naar concrete situaties.

Wij bieden je…

 • Het voorzitterschap van de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen;
 • Een engagement met veel verantwoordelijkheid;
 • Een waaier van interessante thema's en activiteiten;
 • De kans om Chiro op nationaal niveau mee vorm te geven;
 • De mogelijkheid om heel wat vaardigheden (verder) te ontwikkelen: coachen van vrijwilligers, organiseren van projecten, leiden van vergaderingen, coördineren van de werking…;
 • Coaching en de mogelijkheid om vorming te volgen;
 • Een vergoeding voor je verplaatsingskosten;
 • Veel plezier in een toffe ploeg;
 • geen salaris, dit is geen job!

Tijdsbesteding

 • Gemiddeld 2,5 tot 3 avondvergaderingen per week, (bijna) alle vergaderingen worden lang op voorhand gepland.
 • Enkele weekendvergaderingen per jaar.
 • Meerdere vertegenwoordigingen per jaar.

Kandidaatstelling

In de Chiro zitten al veel mensen met een blank vel, twee armen en twee benen, die veel gestudeerd

hebben. We willen meer een afspiegeling zijn van onze groepen, iedereen is dus welkom!
Vragen bij de vacature? Contacteer Niels of Yves via niels.deceulaer@chiro.be of
yves.tits@chiro.be of 03-231 07 95.


Stel je kandidaat via www.chiro.be/voorzitter-worden. Wij nemen contact met je op voor een
gesprek.

Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Voltijds
 • Loon: Dit is geen job!
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij info@chiro.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30
2000  Antwerpen