COMMUNICATIEMEDEWERKER

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een:

COMMUNICATIEMEDEWERKER

PERS/SOCIALE MEDIA (m/v/x)

Voor het hoofdbestuur

 

Referentienummer: 9120-028

Functie

Doel

 

Communicatie is een belangrijke taak van elke organisatie. Fedasil wil een correcte en open communicatie voeren naar de bevolking, zowel zeer ruim als doelgroepgericht.  Voor onze communicatiedienst zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding een communicatiespecialist die voldoende ervaring heeft met de (sociale) media om de externe communicatie en het persbeleid van het Agentschap actief mee vorm te geven.

 

Context

 

Je maakt  deel uit van de dienst Communicatie en rapporteert aan de directeur Communicatie. Je werkt nauw samen met de andere diensten op het hoofdbestuur, met de federale opvangcentra en met andere instanties die bezig zijn met communicatie en/of die betrokken zijn bij het asielbeleid.

Inhoud

 

w  Je werkt mee aan de positionering en de communicatiestrategie van Fedasil.

w  Samen met je collega’s sta je in voor het vormgeven en uitrollen van een heldere contentstrategie die pas binnen de globale communicatiestrategie en het managementplan van Fedasil.

w  Je beantwoordt vragen van de pers, in de beide landstalen, en je onderhoudt goede relaties met de pers.

w  Samen met twee collega’s sta je in voor de perspermanentie (avond/weekend/vakantie)

w  Je beheert het persbestand van Fedasil, werkt mee aan het dagelijkse persoverzicht en staat in voor de  (pro)actieve  monitoring van de berichtgeving in de pers over het Agentschap en het asielbeleid.

w  Samen met de collega’s maak en beheer je de content planning voor de interne en externe communicatiekanalen.

w  Je schrijft en verspreidt persberichten en organiseert mee evenementen, persbezoeken, persbriefings, presentaties en je zorgt voor de nodige ondersteuning in crisissituaties.

w  Je volgt de laatste trends in sociale media op de voet, denkt na over de verschillende mogelijke toepassingen en strategieën en waakt erover dat de toon constant blijft op al onze  social media accounts. Je doet een permanente monitoring en evaluatie van de aanwezigheid van Fedasil op de social media en maakt hierover periodieke rapporten/statistieken.

w  Je onderhoudt goede contacten met andere diensten en met de opvangcentra van Fedasil om inhoud te verzamelen, vragen te beantwoorden en te adviseren over persrelaties.

                                                                                                                                    

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

 

w  Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in Communicatiewetenschappen

w  Je hebt minimum drie jaar relevante ervaring in het uitwerken en uitvoeren van een strategisch pers- en communicatiebeleid.

w  Je hebt professionele ervaring met on-line communicatiemiddelen en - technieken zoals sociale media management software.

w  Je hebt ervaring met projectcommunicatie

Technische vaardigheden

Vereisten

w  Je kent het Belgische perslandschap en je hebt relevante ervaring als perswoordvoerder.

w  Je hebt een vlotte en foutloze pen.

w  Je hebt een goede kennis van communicatietechnieken, -instrumenten en –kanalen.

w  Je bent meteen beschikbaar.

 

Troeven

w  Je bent zeer goed tweetalig Nederlands/Frans en hebt een meer dan behoorlijke kennis van het Engels.

w  Ervaring met crisiscommunicatie is een troef.

 

Algemene vaardigheden

 

w  Je kan zelfstandig werken én in teamverband.

w  Je kan prioriteiten bepalen en deadlines respecteren.

w  Je bent stressbestendig.

w  Je bent flexibel en beschikbaar voor de pers op avonden, tijdens weekends en op feestdagen (beurtrolsysteem).

w  Je bent proactief, uiterst professioneel, klantgericht en trots op je werk.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren:Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een contract van bepaalde duur (6 maanden) voltijds (38 u./week)

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto €3112 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Mogelijkheid tot telewerk.

 

Zin om te solliciteren?

Heeft u interesse in deze functie en herkent u zichzelf in het profiel, solliciteer dan via www.fedasil.be.

Solliciteer ten laatste op 25/02/2020.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-       een motivatiebrief

-       een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-       een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek vanav februari 2020. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij axel.vannoten@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9120-028
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Fedasil hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.