Consulent Gemeentelijke Administratieve Sancties

De interlokale vereniging GASAM (gemeentelijke administratieve sancties arrondissement Mechelen) staat in voor de opvolging van de dossiers gemeentelijke administratieve sancties voor de twaalf gemeenten van het arrondissement Mechelen en nog twee gemeenten buiten het arrondissement. Een gemeentelijke administratieve sanctie of kortweg GAS kan worden opgelegd aan personen die een overtreding begaan van één van de regels uit een lokale politieverordening. Het gaat over inbreuken zoals wildplassen, sluikstorten, nachtlawaai, beschadigingen maar ook over foutparkeren en niet respecteren van de autoluwe binnenstad. 

Wat doe je als sanctionerend ambtenaar?

 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Gemeentelijke Administratieve Sancties voor alle deelnemende gemeenten. Je handelt zelf bepaalde inbreuken op de lokale politiereglementen af, via het opleggen van een administratieve geldboete en/of bereidt andere beslissingen aangaande GAS voor.
 • Je zal worden aangesteld – na het volgen van de verplichte opleiding – als sanctionerend ambtenaar.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke opmaak van de administratieve beslissingen maar je neemt tegelijk een gedeelte van de administratieve taken die voortvloeien uit de behandeling van de dossiers voor jouw rekening, zoals onder andere: opladen van gegevens afkomstig van de politie in de GAS-beheersoftware, koppelen van binnengekomen verweren aan de elektronische dossiers, uitsturen van genomen beslissingen, enzovoort.
 • Je beantwoordt (telefonische) vragen van geverbaliseerden op een duidelijke en klantvriendelijke wijze.
 • Je volgt relevante wetswijzigingen, reglementeringen, rechtspraak en rechtsleer op zodat de beschikbare informatie steeds up-to-date is.  

Wat verwachten we van jou?

 • Je vertaalt wetgeving vlot naar de dagelijkse realiteit en bent sterk in administratief recht, burgerlijk recht en strafrecht. Je beheerst de wetgeving omtrent de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
 • Je bent klantvriendelijk: telefoons, ook moeilijke, behandelt u spontaan, beleefd en vriendelijk.
 • Je bent gedreven, werkt nauwkeurig en stipt
 • Je gaat vertrouwelijk om met informatie. Je bent integer, discreet en diplomatisch en hebt respect voor deontologie
 • Je bent een probleemoplosser. Je bent in staat zelfstandig te werken, prioriteiten te stellen, taken uit te voeren binnen afgesproken deadlines.
 • Je beschikt over voldoende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden.
 • Je kan vlot omgaan met PC en courante informaticatoepassingen en bent bereid je te verdiepen in de toepasselijke beheerssoftware van de dienst. 

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma bachelor in de rechten of bachelor in de rechtspraktijk. Houders van een universitair diploma van de tweede cyclus of een gelijkgesteld diploma worden ook toegelaten tot de selectie.
 • Je bent nooit veroordeeld, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid.  

Wat mag jij verwachten?

 • Een voltijds contract van onbepaalde of bepaalde duur op niveau B1-3.
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar.
 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit €2.460,78 per maand.
 • Bruto loon met 10 jaar anciënniteit in de privésector  € 3122,20 per maand.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk, glijdende werkuren.
 • Lees ook de 5 redenen om voor Mechelen te werken en de verhalen van onze collega’s. 

Interesse?

Solliciteer via het online sollicitatieformulier, ten laatste op 1 maart 2020

Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via email, kijk dus zeker je spam / ongewenste mail na als je een paar dagen voor de selectiedatum nog niets van ons hebt gehoord.

De selectie start met een CV-screening. Enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor de selectie. (maximum 12)

De selectieprocedure bestaat verder uit twee onderdelen:

 • casusopdracht
 • sollicitatiegesprek 

De gesprekken gaan door op 10 maart 2020. Houd deze data alvast vrij in je agenda. 

Meer info over de functie

Meer info over de selectieprocedure:

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Schaalstraat 46
2800  Mechelen


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.