Consulent integratie (domein werk) Regio Limburg

Doel van je functie
Als consulent integratie ondersteun je diensten en organisaties in het constructief omgaan met diversi-teit. Je werkt aan de verhoging van de toegankelijkheid van die diensten en voorzieningen. Je zet in op het bevorderen van gelijke kansen en participatie van personen met een migratieachtergrond.


Je verantwoordelijkheden
• Je draagt bij tot de ontwikkeling van een begeleidings- en vormingsaanbod.
• Je ondersteunt en begeleidt organisaties in het constructief omgaan met (etnisch-culturele) diversi-teit.
• Je werkt klantgericht en op maat en kan daarbij terugvallen op een waaier aan werkvormen en me-thodieken die in verschillende settings toepasbaar zijn.
• Je bouwt een netwerk van partners en deskundigen uit.


Je profiel
• Je bent op de hoogte van relevante beleidsontwikkelingen rond arbeidsmarktbeleid en integratie- en inburgeringsbeleid.
• Je beheerst verschillende werkvormen (vorming geven, beleidsopvolging en stimulering, procesma-tig en projectmatig werken) en kan deze werkvormen en methodieken inzetten op maat van elke organisatie.
• Je beheerst de wetten en principes van groepsdynamica en je weet hoe weerstand te herkennen en hoe er mee om te gaan.
• Je straalt durf en zelfvertrouwen uit en hebt een motiverende persoonlijkheid die een groep kan innemen.
• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, kan bestaande situaties en handelingen kaderen en begrijpen. Je herkent en erkent probleemsituaties, maar slaagt erin deze door te vertalen tot nieuwe kansen en uitdagingen in de context van een superdiverse samenleving.
• Je beschikt over de nodige inhoudelijke achtergrond en kan deze inzetten bij partners
• Je werkt gemakkelijk samen in een divers team, maar staat ook sterk individueel.
• Je bent in staat zelfstandig te werken, te plannen en op te volgen.
• Je bent flexibel inzetbaar en staat open voor verandering.
• Je staat open voor diversiteit, je hebt inzicht in de maatschappelijke situatie en leefwereld van per-sonen met een migratieachtergrond.
• Je bent assertief en neemt graag initiatief. Je kan enthousiasmeren en motiveren.

• Je kan vlot contacten leggen en communiceren zowel met interne als externe partners en bouwt zo een functioneel netwerk uit.
• Je kan vlot overweg met de computer (meest courante Office programma’s).


Wat bieden we jou?
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
• Een loon volgens barema B1a van PC 329.01.
• De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woon-werkver-keer.
• Een hospitalisatie- en groepsverzekering.
• Maaltijdcheques.
• Een interessante vakantieregeling.
Je standplaats is Hasselt maar je bent ook actief in de hele provincie Limburg.


Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via mail. Je stuurt ten laatste op 15 juni 2018 jouw cv en motivatiebrief naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van referentie ‘consulent integratie – regio Limburg’.


Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een sa-menleving waar herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en inter-nationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht doen er niet toe.
Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel