Consulent integratie regio Vlaams-Brabant (Vilvoorde)

Doel van je functie
Als consulent integratie ondersteun je lokale besturen in hun regierol bij de uitbouw van een lokaal ho-rizontaal integratiebeleid, waarbij gelijke toegang, gelijke kansen en gelijke behandeling van alle burgers in de gemeente voorop staan. Je focus ligt op het begeleiden van veranderingstrajecten, opdat het be-leid, de werking en de dienstverlening van lokale besturen zijn afgesteld om de gevolgen van migratie op te vangen en zo de participatie aan de samenleving van alle burgers te maximaliseren.


Je verantwoordelijkheden
• Je vergroot bij lokale besturen de kennis, vaardigheden en attitudes voor het voeren van de regierol in het horizontaal integratiebeleid. Deze ondersteuning is gericht op zowel lokale mandatarissen als op gemeentelijke ambtenaren.
• Je ondersteunt lokale besturen in de verschillende fasen van de beleidscyclus rond het lokaal hori-zontaal integratiebeleid:
‒ Je ondersteunt bij het opmaken van zowel kwantitatieve als kwalitatieve (omgevings)analyses, je levert cijferrapporten aan en geeft advies rond kwalitatief onderzoek en beleidsparticipatie.
‒ Je geeft advies bij de beleidsplanning en bij het concretiseren hiervan in acties en projecten.
‒ Je ondersteunt bij de creatie van een intern draagvlak voor het voeren van een lokaal horizontaal integratiebeleid en zoekt samen naar kansen om van het lokale integratiebeleid een transversaal thema te maken.
‒ Je ondersteunt bij het uitvoeren van het lokaal horizontaal integratiebeleid.
• Je bent voor de lokale besturen in de brede regio Vilvoorde het eerste aanspreekpunt en ondersteu-ning bij vragen rond ‘samenleven in diversiteit’, ‘regierol rond horizontaal integratiebeleid’, ‘toegan-kelijkheid voor en participatie van mensen met een migratieachtergrond’,…
• Je bouwt een netwerk van interne en externe partners en deskundigen uit in functie van de uitvoering van bovenstaande opdrachten.


Je profiel
• Je beschikt over de nodige inhoudelijke kennis aangaande thema’s als regierol over het horizontaal integratiebeleid en superdiversiteit
• Je kunt specifieke vaardigheden in beleidsbeïnvloeding, veranderingsmanagement en strategiebepa-ling inzetten om bij een lokaal bestuur tot een duurzaam veranderingstraject te komen.
• Je werkt klantgericht en op maat en kan daarbij terugvallen op een waaier aan werkvormen (advies, vorming, …) en methodieken die in verschillende settings toepasbaar zijn.
• Je beschikt over een sterk analytisch en synthetisch vermogen. Je kan kwantitatieve en kwalitatieve (omgevings)analyses opmaken en verwerken.
• Je kan vlot contacten leggen en communiceren zowel met interne als externe partners. Je bouwt zo
een functioneel netwerk uit.
• Je bent flexibel inzetbaar en staat open voor verandering. Je bent bereid je in te werken in nieuwe
thema’s wanneer die zich voordoen.
• Je staat open voor superdiversiteit, je hebt inzicht in de maatschappelijke situaties en leefwerelden
van personen met een migratieachtergrond.
• Je kan vlot overweg met een computer (meest courante Office-programma’s, ook Excel).
Herken je je in dit profiel? Solliciteer dan zeker!


Wat bieden we jou?
• Een voltijdse of deeltijdse (80%) arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
• Een loon volgens barema B1a van het PC 329.01.
• De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer.
• Een hospitalisatieverzekering en groepsverzekering.
• Maaltijdcheques.
• Een interessante vakantieregeling.
Je standplaats is Vilvoorde.


Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 22 september 2019 jouw motivatiebrief en cv
naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van referentie “consulent integratie –
regio Vlaams-Brabant”.


Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een
samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van
migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal
familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen
Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd,
afkomst, geslacht doen er niet toe.
Meer info
» www.integratie-inburgering.be

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel