Contextbegeleider de Shelter, contract onbepaalde duur

 Vacature CONTEXTBEGELEIDER contract onbepaalde duur

80%

Snelle indiensttreding

 

 

CIG De Shelter, een afdeling van vzw De Wissel richt zich op jonge ouders en/of zwangere jongeren in kwetsbare situaties en hun baby’s/kleine kinderen.

De jongeren zijn bij aanmelding jonger dan 25 jaar, verblijven in het arrondissement Leuven en hebben nood aan steun bij het combineren van de eigen ontwikkeling als jongere met een goede start in het ouderschap (zorg, hechting, ontwikkelingsstimulering). De focus ligt hierbij op de noden van de baby/het jonge kind enerzijds en op de groei van de jonge ouders anderzijds.

De Shelter werkt samen met de steunfiguren en met de bestaande hulp- en dienstverlening in de regio in het opzetten van gepaste zorg voor de gezinnen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in regie van de jonge ouders zelf. We gaan hierbij een volhardend engagement aan en bieden intensieve contextbegeleiding, trajectbegeleiding en gezinsverblijf met begeleiding. Ook delen we onze expertise op dit domein met begeleiders in de regio.

De Shelter werft een contextbegeleider (m/v) aan.

Functieomschrijving:

 

De contextbegeleider begeleidt zowel gezinnen in verblijf (Shelterhuis, studio’s), als mobiel (aan huis). Hij/zij organiseert, in regie van de jonge ouders zelf, gepaste steun enerzijds aan de jonge ouders als jongere/als ouder, anderzijds vanuit de ontwikkelingsnoden van de baby/het jonge kind.

De contextbegeleider ondersteunt, activeert en leidt de gezinnen en hun netwerk in hun eigen veranderingsproces zodat er veiligheid en positieve ontwikkelingskansen zijn voor alle leden van het gezinssysteem, dit met bijzondere aandacht voor de noden en het welzijn van de baby/het jonge kind. De contextbegeleider gaat hiertoe een actieve samenwerkingsrelatie aan met relevante partners.

Profiel, kennis en competenties:

 

 •          Basisopleiding bachelor in menswetenschappelijke richting. De Wissel wil evenwel ook andere diploma’s/invalshoeken en ervaring bekijken die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor het werk en de organisatie. 
 •          Beschikken over rijbewijs B
 •          Voeling/ ervaring met (kwetsbaar) ouderschap- baby’s en jonge kinderen
 •          Bijzondere aandacht voor de noden van de baby’s, jonge kinderen
 •          Oplossings- en krachtgericht kunnen werken vanuit een mandaat van de ouders, de regie bij hen laten
 •          Benadering van de jongeren als ouder en als adolescent/ jongvolwassene op alle levensdomeinen
 •          Bereidheid tot bieden van basiszorg en praktische ondersteuning waar de gezinnen dit nodig hebben
 •          Deelname aan het permanentiesysteem (telefonisch en oproepbaar)
 •          2 avonddiensten per week, i.f.v. van de noden van de gezinnen
 •          Werken op woensdag
 •          Weekendwerk op zaterdag en zondag (1 WE/6).

Gevraagd:

Warme, contactvaardige persoonlijkheid, handen uit de mouwen- mentaliteit, verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit, veerkracht en zelfreflectie.

Bereidheid om mee na te denken, kunnen omgaan met verandering.

                           

Praktisch:               

 

De werkorganisatie kan veranderen afhankelijk van de noden van de werking. Bereidheid om zich hier flexibel in op te stellen.

Sollicitatieprocedure:

 

Om het team te versterken wil De Shelter een contextbegeleider aanwerven voor 80%, contract onbepaalde duur, snelle indiensttreding.

Verloning volgens barema’s 319.01. Werkgeverschap opgenomen door de Wissel vzw.

Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht volgens normen Agentschap Jongerenwelzijn.

De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Brieven worden, zodra ontvangen, met warme aandacht gelezen. Gesprek, voor een weerhouden kandidaat, wordt op korte termijn gepland. Indiensttreding dus ook..

Solliciteren kan t/m 27 november 2019.

Per mail naar sofie.vandereyken@deshelter.org , met CV en motivatiebrief.

Voor meer info kan u op hetzelfde e-mailadres terecht of telefonisch 0475/24 68 62.

Website de Wissel: www.wissel.be

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Verloning volgens barema’s 319.01. Werkgeverschap opgenomen door de Wissel vzw. Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht volgens normen Agentschap Jongerenwelzijn
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij sofie.vandereyken@deshelter.org
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Shelter
Tervuursevest 176
3000  Leuven