contextbegeleider jeugdzorg

Graag zouden wij volgende jobaanbieding doorgeven:

Vzw Begeleidingscentrum Stappen (CANO – organisatie in de  Bijzondere Jeugdbijstand voor meisjes tussen 14 en 18 jaar) zoekt een contextbegeleider voor een deeltijdse  betrekking (30/38ste) vervangingscontract met een grote kans op verlenging.

Opdracht:

Ambulant begeleidingswerk van jongeren (meisjes) die verblijven binnen en buiten de voorziening.  Het gaat om een combinatie van dag-, avond-, en sporadisch weekendwerk waarin we individuele begeleiding van meisjes en hun context (residentieel, in context of in Autonoom Wonen) opnemen.

De contextbegeleider organiseert deze hulpverlening vanuit volgende basishoudingen:

 • Participatie van het cliënt(systeem)  garanderen in zijn hulpverleningstraject. Bij jongeren en hun context wordt permanent appèl gedaan op hun medeverantwoordelijkheid , zodat aanwezige krachten optimaal vorm krijgen, en sluimerende krachten aangewakkerd worden.
 • Integraal: het intern aanbod aanvullen met eventuele externe noden van het cliënt(systeem) (samenwerkingsverbanden inzetten)
 • Op maat : De inzet van het aanbod vanuit de verschillende teams, aangevuld met externe samenwerkingsverbanden,  kunnen à la carte ingezet worden  met oog op het creëren van optimale groeikansen. 
 • Vasthoudend: We beschouwen het als een uitdaging om met het cliëntsysteem te zoeken naar gedeelde gedragenheid.
 • intensief: elk traject wordt intensief vorm gegeven.

Kerncompetentie Stappen

 • Flexibel gedrag
 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • Voortdurend verbeteren

Competenties eigen aan de functie

 •          Analytisch denken
 •          Luisteren
 •          Resultaatgericht

Wij verwachten:

Diploma: A1 diploma (bachelor sociale richting) of gelijkwaardig door EVC’s

Goede kennis van Nederlands, Flexibiliteit  en een rijbewijs.

Ervaring met ambulant werk en CBAW

Kennis van de sector Bijzondere Jeugdbijstand.

Kennis van nieuwe autoriteit, positieve heroriëntering is een meerwaarde

 
 
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: PAR 319.01 barema B1C
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij directie@stappenvzw.be
  met referentie context
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
vzw Stappen
Westveldstraat 1
9040  Sint Amandsberg