conversatietafel voor anderstaligen: werkbabbels

Sinds februari 2019 loopt bij onze organisatie  het project "werkbabbels": een praatcafé (conversatietafels) voor anderstaligen dat georiënteerd is op "zoeken naar werk" en "solliciteren".

We zijn blijvend op zoek naar vrijwilligers die willen meedraaien in dit project. Hun taak bestaat erin om de praatcafés (mee) te begeleiden en, in mindere mate, logistiek te organiseren.

Streefdoel is om in 2019  een zestal "werkbabbels" te organiseren (telkens 6 sessies) met telkens een tiental deelnemers. Een vrijwilliger engageert zich minstens voor één reeks (6 sessies). 

Doel van de werkbabbel is om de spreekvaardigheid inzake "zoeken naar werk" en meer specifiek "solliciteren" bij anderstaligen te vergroten.

De werkbabbel is een groepsgebeuren waarin, aan de hand van allerlei methodieken, op een eerder impliciete manier aan die spreekvaardigheid wordt gewerkt.

Deelname van de anderstaligen is vrijwillig en de werkbabbel verloopt gemoedelijk en informeel. Het is geen "les".

Het eindpunt van een "werkbabbel" is een individueel oefensollicitatiegesprek bij een echte werkgever.

De vrijwilliger krijgt vooraf een vorming gericht op het begeleiden van een "werkbabbel".

Profiel van de vrijwilliger:

-Een groep kunnen begeleiden.

-sterke interesse voor nieuwkomers en anderstaligen en hun zoektocht naar een plaats op onze arbeidsmarkt.

-sterke interesse voor informele taal-leerprocessen (taal leren zonder echt "les" te krijgen / al doende leren).

-creatief meedenken en evalueren .

-organisatorisch talent.

-in team werken.

-mee opdrachten formuleren en zelfstandig uitvoeren.

-interesse voor vluchtelingenproblematiek en diversiteit in de samenleving.

Plaats van uitvoering van de "werkbabbels":

Ijzerenmolenstraat 2

3001 Heverlee.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Loon: vrijwilligersvergoeding
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij Geert.Huybens@groepintro.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
groep intro
IJzerenmolenstraat 2
3001  Leuven